e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Brucellosis Mimicking Lung Cancer: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2024; 13(2): 67-70 | DOI: 10.5505/respircase.2024.68335

Brucellosis Mimicking Lung Cancer: A Case Report

Gokce Kulah1, Tayfun Caliskan2, Kadir Canoğlu3, Özge Atış4, Mustafa Çarkçı3
1Department of Pulmonology, Health Science University, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Pulmonology, Anadolu Medical Center, Kocaeli, Türkiye
3Department of Pulmonology, Health Science University, Sultan II. Abdülhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
4Department of Internal Medicine, Çaycuma Public Hospital, Zonguldak, Türkiye

Brucella is a gram-negative intracellular microorganism that can infect humans when they come into contact with infected animals or consume cer-tain foods, such as raw milk, unpasteurized cheese or undercooked meat. Brucellosis frequently develops with lung involvement. We present here a case who presented with brucellosis mimicking lung cancer. Although pulmonary involvement is a rare manifestation of brucellosis, it should be considered in the presence of persistent fever, arthralgia and pulmonary symptoms in areas where the disease is widespread. Lung cancer is carefully investigated by physicians due to its prevalence in the community and the high mortality rates involved, while brucel-losis is less common in the community and has a relatively better prognosis. Brucellosis may be missed in patients lacking accurate anamnesis. Prolonged examination and treatment processes may lead to unnecessary expenses and the pro-gression of the disease due to late diagnosis.

Keywords: Brucellosis, consolidation, Lung cancer.

Akciğer Kanserini Taklit Eden Bruselloz: Olgu Sunumu

Gokce Kulah1, Tayfun Caliskan2, Kadir Canoğlu3, Özge Atış4, Mustafa Çarkçı3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştır-ma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Anadolu Sağlık Merkezi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kocaeli, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4Çaycuma Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Zonguldak, Türkiye

Brusella, enfekte hayvanlarla temas ettiklerinde veya çiğ süt, pastörize edilmemiş peynir veya az pişmiş et gibi belirli gıdaları tükettiklerinde insanları enfekte edebilen gram-negatif hücre içi bir mikro-organizmadır. Brusellozun akciğer tutulumuna neden olması son derece nadirdir. Bu olguda akciğer kanserini taklit eden bir bruselloz olgusu sunulmuştur. Pulmoner tutulum brusellozun nadir görülen bir belirtisi olmasına rağmen, hastalığın yaygın olduğu bir bölgede bir hastada sürekli ateş, eklem ağrısı ve pulmoner semptomlar varsa dikkate alınmalıdır. Akciğer kanseri toplumda görülme sıklığı ve yüksek ölüm oranları nedeniyle hekimler tarafından dikkatle araştırılır. Bruselloz toplumda daha az görülür ve prognozu nispeten daha iyidir. Doğru anamnez alınamayan hastalarda bruselloz tanısında geç kalınabilir. Uzun süren tetkik-tedavi süreçleri ile geç tanıya bağlı olarak gereksiz harcamalara ve hastalığın ilerlemesine neden olabilir

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, bruselloz, konsolidasyon.Gokce Kulah, Tayfun Caliskan, Kadir Canoğlu, Özge Atış, Mustafa Çarkçı. Brucellosis Mimicking Lung Cancer: A Case Report. Respir Case Rep. 2024; 13(2): 67-70

Corresponding Author: Gokce Kulah, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale