e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Malignant Mesothelioma Diagnosed with Skin Biopsy [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(2): 139-143 | DOI: 10.5505/respircase.2016.68725

Malignant Mesothelioma Diagnosed with Skin Biopsy

Bülent Öztürk1, Muharrem Çakmak1, Atilla Durkan1, Serdar Onat2, Refik Ülkü2
1Clinic of Thoracic Surgery, Gazi Yaşargil Education and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakır, Turkey

Malignant pleural mesothelioma is a malignant tumor of the pleura. Diagnosis is made by pleural biopsy. Malignant mesothelioma cases presenting with clinical findings with skin metastasis with a confirmed diagnosis through skin biopsy are extremely rare. Herein, we present a case diagnosed with mixed mesothelioma with skin biopsy with skin metastasis.

Keywords: Skin, Mass, Mesothelioma

Cilt Biyopsisi ile Tanısı Konulan Malign Mezotelyoma Olgusu

Bülent Öztürk1, Muharrem Çakmak1, Atilla Durkan1, Serdar Onat2, Refik Ülkü2
1Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Ad, Diyarbakır

Malign plevral mezotelyoma plevranın kötü huylu tümörüdür. Tanı plevra biyopsi ile konur. Cilt metastazı ile klinik bulgu veren ve cilt biyopsisi ile tanısı konulan mezotelyoma olgusu çok nadirdir. Burada, cilt metastazı ile gelen ve ciltteki lezyondan alınan biyopsi ile mikst tip mezotelyoma tanısı konulan olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Cilt, Kitle, Mezotelyoma

Bülent Öztürk, Muharrem Çakmak, Atilla Durkan, Serdar Onat, Refik Ülkü. Malignant Mesothelioma Diagnosed with Skin Biopsy. Respir Case Rep. 2016; 5(2): 139-143

Corresponding Author: Muharrem Çakmak, Türkiye
LookUs & Online Makale