e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Bronchus, Trachea, Lymphatic gland and Submental Metastasis in Malignant Pleural Mesothelioma [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(1): 52-55 | DOI: 10.5505/respircase.2017.69346

Bronchus, Trachea, Lymphatic gland and Submental Metastasis in Malignant Pleural Mesothelioma

Pınar Mutlu1, Atilla Akkoçlu2, Aydanur Kargı3, Kutsal Yörükoğlu4, Erkan Yılmaz5
1Department of Chest Diseases, 18 Mart Çanakkale Uni-versty Medical Faculty Hospital, Çanakkale, Turkey
2Department of Chest Diseases, Dokuz Eyül University Medical Faculty Hospital, İzmir, Turkey
3Department of Pathology, Dokuz Eylül University Medical Faculty Hospital, İzmir, Turkey
4Department of Otorhinolaryngology, Dokuz Eylül Universi-ty Medical Faculty Hospital, İzmir, Turkey
5Department of Radiology, Dokuz Eylül University Medical Faculty Hospital, İzmir, Turkey

In Turkey, malignant pleural mesothelioma (MPM), of which prognosis is poor, usually occurs by inhaling environmental asbestos and similar minerals. However, as in the developed countries, it can be seen with the contact of occupational asbestos. Despite frequent local invasion, it can rarely cause metastasis in distant organs. Herein, we present a case in whom a metastasis in trachea, bronchus, lymphatic gland, and submental region was detect-ed.

Keywords: Malignant mesothelioma, metastasis, bronchus, trachea

Malign Plevral Mezotelyoma'da Bronş, Trakea, Lenf bezi, Dil ve Submental Metastaz

Pınar Mutlu1, Atilla Akkoçlu2, Aydanur Kargı3, Kutsal Yörükoğlu4, Erkan Yılmaz5
118 Mart Çanakkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Çanakkale
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, İzmir
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İzmir

Prognozu oldukça kötü olan Malign Plevral Mezotelyoma (MPM) ülkemizde genellikle çevresel maruziyet sonucu asbest ve benzeri minerallerin so-lunması ile ortaya çıkmaktadır. Ancak gelişmiş ülkelerde olduğu gibi mesleki asbest teması ile de görülebilmektedir. Sıklıkla lokal invazyon yapmakla beraber seyrek olarak da uzak organlara metastaz yapmaktadır. Biz de trakea, bronş, lenf bezi, dil ve submental bölgeye metastaz yapmış bir olguyu sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Malign mesotelyoma, metastaz, bronş, trakea

Pınar Mutlu, Atilla Akkoçlu, Aydanur Kargı, Kutsal Yörükoğlu, Erkan Yılmaz. Bronchus, Trachea, Lymphatic gland and Submental Metastasis in Malignant Pleural Mesothelioma. Respir Case Rep. 2017; 6(1): 52-55

Corresponding Author: Pınar Mutlu, Türkiye
LookUs & Online Makale