e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
Robotic-assisted Bronchoscopy with Endobronchial Ultrasound for the Diagnosis a of Peripheral Lung Nodule with Lymphadenopathy: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(2): 55-58 | DOI: 10.5505/respircase.2022.70437

Robotic-assisted Bronchoscopy with Endobronchial Ultrasound for the Diagnosis a of Peripheral Lung Nodule with Lymphadenopathy: A Case Report

Sai Priyanka Pulipaka, Katherine Walsh, Alejandra Yu Lee-Mateus, Daniel Hernandez, Rocio Castillo-Larios, David Abia-Trujillo, Sebastian Fernandez-Bussy
Department of Pulmonary, Allergy, and Sleep Medicine, Mayo Clinic, Jacksonville, Florida

Some 95% of all detected lung nodules are benign, although it is essential to determine the underlying cause, given that lung cancer is the leading cause of oncological death in the United States. When choos-ing a diagnostic tool, reducing the number of proce-dures without compromising the diagnostic value is essential. This case report focuses on the successful use of the latest robotic-assisted bronchoscopy in combination with existing radial and linear endo-bronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration for the biopsy of a peripherally located lung nodule and mediastinal lymph nodes. Combin-ing the two procedures allowed the peripheral nodule and lymph nodes to be sampled with no complica-tions in a single procedure. The nodule showed no cancerous growth, although the lymph nodes showed granulomas consistent with Histoplasma.

Keywords: Peripheral lung nodule, Robotic-assisted bronchoscopy, Endobronchial ultrasound

Lenfadenopatili Periferik Akciğer Nodülünün Tanısında Endobronşiyal Ultrason ile Robotik Yardımlı Bronkoskopi: Olgu Sunumu

Sai Priyanka Pulipaka, Katherine Walsh, Alejandra Yu Lee-Mateus, Daniel Hernandez, Rocio Castillo-Larios, David Abia-Trujillo, Sebastian Fernandez-Bussy
Pulmoner, Alerji ve Uyku Tıbbı Departmanı, Mayo Clinic, Jacksonville, Florida

Akciğer nodüllerinin yaklaşık %95'i iyi huylu olmakla beraber, ABD'de onkolojik ölümlerin önde gelen en sık nedeni akciğer kanseri olduğu için akciğer nodül-lerin türünü belirlemek gerekmektedir. Bir teşhis aracı seçerken, teşhis değerinden ödün vermeden, yapılan işlem sayısını azaltabilmek önemlidir. Bu olgu sunu-munda, periferik yerleşimli bir akciğer nodülü ve mediastinal lenf nodlarının biyopsisinde mevcut rad-yal ve lineer endobronşiyal ultrason rehberliğinde transbronşiyal iğne aspirasyonu ile beraber, robotik yardımlı bronkoskopinin başarılı bir şekilde birlikte kullanılması anlatılmaktadır. Tek bir işlem ile hem periferik nodül hem de lenf nodülü, komplikasyonsuz olarak örneklendi. Periferik nodülde malingnite yoktu, ancak lenf nodülü Histoplazma ile uyumlu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Periferik akciğer nodülü, Robotik yardımlı bronkoskopi, Endobronşiyal ultrason.

Sai Priyanka Pulipaka, Katherine Walsh, Alejandra Yu Lee-Mateus, Daniel Hernandez, Rocio Castillo-Larios, David Abia-Trujillo, Sebastian Fernandez-Bussy. Robotic-assisted Bronchoscopy with Endobronchial Ultrasound for the Diagnosis a of Peripheral Lung Nodule with Lymphadenopathy: A Case Report. Respir Case Rep. 2022; 11(2): 55-58

Corresponding Author: Sai Priyanka Pulipaka, United States of America
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale