e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Tuberculous Meningitis in Two-Year-Old Male Boy: Evidence of Recent Transmission from Mother to Baby [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(1): 5-11 | DOI: 10.5505/respircase.2017.70783

Tuberculous Meningitis in Two-Year-Old Male Boy: Evidence of Recent Transmission from Mother to Baby

Shital PATIL1, Nilesh Nagargoje2, C. R. Choudhary3
1Department of Pulmonary Medicine, MIMSR Medical College, Latur, Maharashtra, India
2Department of Internal Medicine, Government Medical College, Latur, Maharashtra, India
3Department of Pulmonary Medicine, Dr. S.N. Medical College, Latur, Maharashtra, India

Tuberculous (TB) meningitis is the commonest in-fectious disease of central nervous system in pediatric and geriatric cases. Tuberculosis can be prevented in children by diagnosing and treating cases of active TB amongst adults, as pediatric cases always acquire it passively from household contact of adults suffering from TB as disease in adults is multibacillary. Although significant data is available for the prevention of childhood extra-pulmonary and disseminated TB, offering them Bacillus Calmette-Guerin (BCG) vaccination, it is still not routinely offered during vaccination. In this case report, a two-year child with a history of failure to thrive and constitutional symptoms diagnosed with disseminated extra-pulmonary TB presenting as TB meningitis with a history of contact with the mother suffering from active sputum positive pulmonary TB receiving anti-TB treatment. In conclusion, we recommend BCG vaccination to all newborns, and tuberculin skin testing and isoniazid prophylaxis to the contact of adults with sputum positive pulmo-nary TB cases in India.

Keywords: Tuberculous meningitis, BCG Vaccination, isoniazid, tuberculin skin test, recent transmission, mother to child

Anneden Çocuğa Bulaşmanın Kanıtı Olarak Tüberküloz Menenjitli İki Yaşında Erkek Çocuk

Shital PATIL1, Nilesh Nagargoje2, C. R. Choudhary3
1MIMSR Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Latur, Maharaştra, Hindistan
2Devlet Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Latur, Maharaştra, Hindistan
3Dr. S.N. Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Latur, Maharaştra, Hindistan

Tüberküloz menenjit, pediatrik ve geriatrik olgularda en sık görülen santral sinir sistemi enfeksiyonudur. Pediatrik olgular, basil yayan erişkin tüberküloz hastaları ile yakın temas sonucu hasta oldukları için aktif erişkin tüberküloz olgularının tanı ve tedavilerinin yapılması ile çocukların bu hastalıktan korunması mümkün olabilir. Çocukluk çağında yapılan BCG aşılanması ile akciğer dışı ve yaygın tüberkülozdan çocukların korunduklarına dair anlamlı veri-ler bulunmasına rağmen, halen aşılama rutin olarak yapılmamaktadır. Bu olgu sunumunda, gelişme geriliği ve konstitüsyonel semptomları olan ve yaygın akciğer dışı tüberkülozun menenjit formunda ortaya çıktığı, iki yaşındaki çocuk sunulmuştur. Çocuğun tüberküloz yakın teması olarak annesinin yayma pozitif akciğer tüberkülozu olduğu ve antitü-berküloz tedavi aldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, Hindistan’da, tüm yeni doğanlara BCG aşısı yapılmasını ve yayma pozitif akciğer tüberkülozlu erişkinlerin temaslılarının tüberkülin testinin yapılarak isoniyazid proflaksisine alınmasını tavsiye ediyoruz.

Anahtar Kelimeler: tüberküloz menenjit, BCG aşısı, isoniyazid, tüberkülin deri testi, anneden çocuğa bulaşma

Shital PATIL, Nilesh Nagargoje, C. R. Choudhary. Tuberculous Meningitis in Two-Year-Old Male Boy: Evidence of Recent Transmission from Mother to Baby. Respir Case Rep. 2017; 6(1): 5-11

Corresponding Author: Shital PATIL, India
LookUs & Online Makale