e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A Case of Severe H1N1 Pneumonia Complicated with Spontaneous Pneumomediastinum and Pneumothorax [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(1): 27-30 | DOI: 10.5505/respircase.2021.71677

A Case of Severe H1N1 Pneumonia Complicated with Spontaneous Pneumomediastinum and Pneumothorax

Fatoş Kozanlı1, Özlem Güler2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam University School of Medicine Department of Thoracic Surgery, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam University School of Medicine, Department of Emergency Medicine, Kahramanmaraş

Cases of spontaneous pneumomediastinum and spontaneous pneumothorax related with influenza A (H1N1) infection in adults are quite rare. The case presented here was a 33-year old female patient admitted to the emergency room with high fever, severe dyspnea, cough and altered consciousness. Pneumomediastinum and bilateral pneumothorax were detected on a chest roentgenogram and thoracic computerized tomography imaging. The H1N1 virus was identified in a nasal smear and in tracheal aspirate samples. Clinicians should be aware of this rare complication of the Influenza A virus that has started to be seen in literature.

Keywords: H1N1 virus, pneumothorax, pneumomediastinum

Spontan Pnömomediastinum ve Pnömotoraksla Komplike Olan Ağır H1N1 Pnömonisi Olgusu

Fatoş Kozanlı1, Özlem Güler2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş

Erişkinlerde infuenza A ile ilişkili spontan pnömomediastinum ve spontan pnömotoraks olguları oldukça nadirdir. Olgumuz acil servise yüksek ateş, ciddi dispne, öksürük ve bilinç değişikliği ile başvuran 33 yaşında bir kadındı. Akciğer grafisi ve bilgisayarlı toraks tomografisinde pnömomediastinum ve bilateral pnömotoraks tespit edildi. Nazal sürüntü ve trakeal aspirasyon örneklerinde H1N1 virüsü tespit edildi. Klinisyenler literatürde görülmeye başlayan Influenza A’nın bu nadir komplikasyonu hakkında dikkatli olmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: H1N1 virüs, pnömotoraks, pnömomediastinum

Fatoş Kozanlı, Özlem Güler. A Case of Severe H1N1 Pneumonia Complicated with Spontaneous Pneumomediastinum and Pneumothorax. Respir Case Rep. 2021; 10(1): 27-30

Corresponding Author: Özlem Güler, Türkiye
LookUs & Online Makale