e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Salbutamol - İpratropium Bromür Nebülizasyonuna Bağlı Anizokori [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(1): 75-76 | DOI: 10.5505/respircase.2016.72621

Salbutamol - İpratropium Bromür Nebülizasyonuna Bağlı Anizokori

Zülal Özbolat1, Levent Özdemir1, Burcu Özdemir2, Merih Gül3, Gülsün Gül4
1Dörtyol State Hospital Chest Disease, Hatay
2İskenderun State Hospital Chest Disease, Hatay
3Dörtyol State Hospital Ophthalmology, Hatay
4Dörtyol State Hospital Neurology, Hatay


Salbutamol - İpratropium Bromür Nebülizasyonuna Bağlı Anizokori

Zülal Özbolat1, Levent Özdemir1, Burcu Özdemir2, Merih Gül3, Gülsün Gül4
1Dörtyol Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Hatay
2İskenderun Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Hatay
3Dörtyol Devlet Hastanesi, Göz Kliniği, Hatay
4Dörtyol Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Hatay


Zülal Özbolat, Levent Özdemir, Burcu Özdemir, Merih Gül, Gülsün Gül. Salbutamol - İpratropium Bromür Nebülizasyonuna Bağlı Anizokori. Respir Case Rep. 2016; 5(1): 75-76

Corresponding Author: Levent Özdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale