e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Rheumatoid Nodule Mimicking Pulmonary Metastasis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(3): 170-173 | DOI: 10.5505/respircase.2017.72623

Rheumatoid Nodule Mimicking Pulmonary Metastasis

Mustafa Kuzucuoğlu1, Rüstem Mamedov2, İlkay Albayrak3, Rızvan Orhan4
1Department of Thoracic Surgery, Balıkesir University, Balıkesir, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Institute of Lung Disease, Baku, Azerbaijan
3Department of Thoracic Surgery, Edirne Sultan 1. Murat State Hospital, Edirne, Turkey
4Department of Pathology, Edirne Sultan 1. Murat State Hospital, Edirne, Turkey

Rheumatoid arthritis, classified in the autoimmune disease group, is a chronic, erosive, inflammatory, and the most frequently seen form of polyarthritis. This inflammatory disease, which is often accompanied by pulmonary involvement, can cause nodules to form in the pulmonary parenchyma that mimic metastasis, leading to difficulty in diagnosis. In this article, the case of a 63-year-old female patient with rheumatoid arthritis for 15 years and pulmonary rheumatoid nodules mimicking pulmonary metastasis is described. Diagnostic pulmonary resection is criticized for those patients who are difficult to diagnose.

Keywords: Rheumatoid arthritis, metastasis, nodule

Akciğerin Metastazı Taklit Eden Romatoid Nodülü

Mustafa Kuzucuoğlu1, Rüstem Mamedov2, İlkay Albayrak3, Rızvan Orhan4
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Balıkesir
2Akciğer Hastalıkları Enstitüsü, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Bakü, Azerbaycan
3Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Edirne
4Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği, Edirne

Otoimmün hastalıklar grubunda değerlendirilen, kronik, erozif ve inflamatuvar bir poliartrit olan romatoid artrit en sık görülen poliartrittir. Akciğer tutulumunun da eşlik ettiği bu inflamatuvar hastalık akciğer parankiminde metastazı taklit eden nodüllere yol açmakta ve tanıda zorluğa neden olmaktadır. Bu yazıda, bilinen romatoid artrit tanılı ve 15 yıldır tedavi gören 63 yaşında kadın olgu, akciğerindeki metastazı taklit eden romatoid nodülleri nedeniyle sunuldu. Tanı zorluğu olan bu olgularda tanısal amaçlı yapılan akciğer rezeksiyonu değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, metastaz, nodül

Tomography Slices of the Case
Mustafa Kuzucuoğlu, Rüstem Mamedov, İlkay Albayrak, Rızvan Orhan. Rheumatoid Nodule Mimicking Pulmonary Metastasis. Respir Case Rep. 2017; 6(3): 170-173

Corresponding Author: Mustafa Kuzucuoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale