e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
ATRA Syndrome During the Treatment of Acute Myeloid Leukomia (AML-M3) [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(1): 15-17 | DOI: 10.5505/respircase.2016.75537

ATRA Syndrome During the Treatment of Acute Myeloid Leukomia (AML-M3)

Tuğba Önyılmaz1, Serap Argun Barış2, İlknur Başyiğit2, Ayfer Gedük3
1Department of Pulmonary Medicine, Mardin State Hospital, Mardin, Turkey
2Department of Pulmonary Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
3Department of Hematology, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

Following the advent of all-trans retinoic acid (ATRA), acute promyelocytic leukemia (APL) is the most curable form of acute myeloid leukemia. However, all trans-retinoic acid (ATRA) syndromes can occur during the treatment by ATRA. ATRA syndrome is characterized by fever, respiratory distress, pulmonary infiltrations, pleural and pericardial effusion, hypotension, and acute renal failure. Here, we presented a patient with ATRA syndrome, admitted with dyspnea, pretibial edema and pleural effusion, who fully recovered in a short time following dexamethasone 2x8mg IV treatment.

Keywords: AML-M3, APL, ATRA, pleural effusion.

Akut Miyeloid Lösemi-M3 Tedavisi Sırasında Gelişen ATRA Sendromu

Tuğba Önyılmaz1, Serap Argun Barış2, İlknur Başyiğit2, Ayfer Gedük3
1Mardin Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Mardin
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Akut promiyelositik lösemi (APL), all-trans-retinoik asit (ATRA) tedavisinin bulunmasından sonra akut miyeloid lösemilerin en iyileştirilebilir formu olmuştur. Bununla birlikte, ATRA tedavisi sırasında ateş, solunum sıkıntısı, pulmoner infiltrasyonlar, plevral ve perikardiyal efüzyon, hipotansiyon ve akut böbrek yetmezliği ile karakterize ATRA sendromu gelişebilmektedir. Burada, ATRA tedavisi sırasında nefes darlığı, ödem ve plevral efüzyon gelişen ve deksametazon 2x8mg iv tedavi ile kısa sürede düzelen olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: AML-M3, APL, ATRA, plevral effüzyon.

Tuğba Önyılmaz, Serap Argun Barış, İlknur Başyiğit, Ayfer Gedük. ATRA Syndrome During the Treatment of Acute Myeloid Leukomia (AML-M3). Respir Case Rep. 2016; 5(1): 15-17

Corresponding Author: Tuğba Önyılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale