e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Bleomycin-Induced Fatal Lung Toxicity Misdiagnosed as Covid-19 Pneumonia: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(1): 12-15 | DOI: 10.5505/respircase.2021.78055

Bleomycin-Induced Fatal Lung Toxicity Misdiagnosed as Covid-19 Pneumonia: A Case Report

Murathan Köksal1, Yasin Celal Güneş2
1Ministry of Health Ankara City Hospital
2SBU Ankara Kecioren SUAM

Bleomycin is a chemotherapeutic agent that is preferred for the treatment of testicular cancer, lymphoma and some squamous cell carcinomas. Bleomycin-induced lung toxicity is a common, but rarely fatal side-effect, and the radiological image of which can be confused with other reasons which makes organizing pneumonia pattern. We report here on the case of a 40-year-old male patient with testicular cancer with bleomycin-induced fatal lung toxicity that was misdiagnosed as Covid-19 pneumonia. The patient suffered subsequent fatal spontaneous pneumomediastinum, pneumothorax, and pulmonary interstitial and subcutaneous emphysema, and died from respiratory failure.

Keywords: bleomycin, lung toxicity, covid-19, organizing pneumonia

Covid 19 Pnömonisi ile Karışan Bleomisine Bağlı Fatal Akciğer Toksisitesi: Olgu Sunumu

Murathan Köksal1, Yasin Celal Güneş2
1Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi
2SBÜ Ankara Keçiören SUAM

Bleomisin testis kanseri, lenfoma ve bazı skuamöz hücreli kanserlerin tedavisinde tercih edilen kemoterapotik bir ajandır. Bleomisine bağlı akciğer toksisitesi sık karşılaşılmakla birlikte nadiren fatal yan etkiye neden olmaktadır. Ayrıca bleomisine bağlı akciğer hasarının radyolojik görüntüleri diğer organize pnömoni paterni yapan nedenler karışabilmektedir. Bu olgu sunumunda bilinen testis kanseri tanısı olan 40 yaşında erkek hastanın, Covid 19 pnömonisi ile karışan bleomisin bağlı fatal akciğer hasarı sunulmaktadır. Hasta bu zeminde spontan fatal pnömotoraks, pnömomediasten ve pulmoner intersisyal ve subkütan amfizem gelişimi nedeniyle respiratuar arrest kaynaklı kaybedilmiştir..

Anahtar Kelimeler: bleomisin, akciğer toksisitesi, covid-19, organize pnömoni

Image Slices of the Case
Murathan Köksal, Yasin Celal Güneş. Bleomycin-Induced Fatal Lung Toxicity Misdiagnosed as Covid-19 Pneumonia: A Case Report. Respir Case Rep. 2021; 10(1): 12-15

Corresponding Author: Murathan Köksal, Türkiye
LookUs & Online Makale