e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Primary Pulmonary Leiomyosarcoma: A Case report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(3): 111-114 | DOI: 10.5505/respircase.2019.79847

Primary Pulmonary Leiomyosarcoma: A Case report

Ilgin Timarci1, Gülistan Karadeniz1, Gulru Polat1, Fatma Demirci Üçsular1, Görkem Vayısoğlu Şahin1, Enver Yalnız1, Nur Yücel2
1University Of Health Sciences, Dr Suat Seren Chest Diseases Training And Research Hospital, Chest Disease
2University Of Health Sciences, Dr Suat Seren Chest Diseases Training And Research Hospital, Pathology

Leiomyosarcoma is a malignant mesenchymal tumor originating from smooth muscle, and frequently from the uterus, retroperitoneum and intraabdominal region, and is of primary pulmonary origin. We present the rare case of a 43-year-old female patient with primary pulmonary leiomyosarcoma who was admitted with shortness of breath.

Keywords: Pulmonary, Leiomyosarcoma, mesenchymal tumor

Primer Pulmoner Leiyomyosarkom: Olgu sunumu

Ilgin Timarci1, Gülistan Karadeniz1, Gulru Polat1, Fatma Demirci Üçsular1, Görkem Vayısoğlu Şahin1, Enver Yalnız1, Nur Yücel2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji

Leiyomyosarkom düz kaslardan köken alan malign mezenkimal tümördür. Sıklıkla uterus, retroperitonium ve intraabdominal bölgeden kaynaklanırken primer pulmoner kökenli olarak da görülmektedir. Kırk üç yaşında, nefes darlığı yakınması ile başvuran primer pulmoner leiyomysarkom tanısı konan kadın hasta nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner, Leiyomyosarkom, mezenkimal tümör

Tomography Slices of the Case
Ilgin Timarci, Gülistan Karadeniz, Gulru Polat, Fatma Demirci Üçsular, Görkem Vayısoğlu Şahin, Enver Yalnız, Nur Yücel. Primary Pulmonary Leiomyosarcoma: A Case report. Respir Case Rep. 2019; 8(3): 111-114

Corresponding Author: Gülistan Karadeniz, Türkiye
LookUs & Online Makale