e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Physiotherapy on a Patient Supported by Extracorporeal Membrane Oxygenation for Acute Respiratory Distress Syndrome: Short- and Long-Term Follow-up [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(3): 160-166 | DOI: 10.5505/respircase.2021.81488

Physiotherapy on a Patient Supported by Extracorporeal Membrane Oxygenation for Acute Respiratory Distress Syndrome: Short- and Long-Term Follow-up

İlknur Naz1, Ozlem Ediboglu2, Cenk Kirakli2
1Department of Physiotherapy, İzmir Katip Celebi Uni-versity, Faculty of Health Sciences, İzmir, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

In recent years extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) has been used to maintain adequate gas exchange in pa-tients with Acute Respiratory Distress Syn-drome (ARDS). The aim of this case report is to share our center’s experience with physiotherapy in patients with ARDS on ECMO, to support the use of physiotherapy and to relate the long-term functional outcomes of the patient at six months after discharge. We present here the case of a 28-year-old female who was referred to our intensive care unit with a diagnosis of ARDS being supported by ECMO. While on ECMO, she received physiotherapy interventions including passive techniques, and participated in an active mobility program following ECMO. Her long-term outcomes, including functional level, exercise capacity, dyspnea, muscle strength, anxiety, depression and quality of life, assessed six months after discharge, were at a very good level. We consider that participation in the early physiotherapy and mobility program may contrib-ute to short- and long-term functional im-provements in an ECMO patient.

Keywords: ARDS, ECMO, physiotherapy.

Akut Respiratuar Distres Sendromu Sebebiyle Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyon Tedavisi Alan Bir Hastada Fizyoterapi: Kısa ve Uzun Dönem Takip

İlknur Naz1, Ozlem Ediboglu2, Cenk Kirakli2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Has-talıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Son yıllarda Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) olan hastalarda yeterli gaz değişimini sürdürmek için ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) kullanıl-maktadır. Bu olgu sunumunun amacı, merkezimizin ECMO tedavisindeki ARDS'li bir hastada fizyoterapi ile ilgili deneyimini tanımlamak, fizyoterapiyi desteklemek ve ta-burcu olduktan altı ay sonra hastanın uzun dönem fonksiyonel sonuçlarını aktarmaktır. Burada, yoğun bakım ünitemize ARDS tanısı ile sevk edilen ve ECMO tedavisi alan 28 yaşındaki bir kadın sunulmuştur. Hasta ECMO'da iken pasif teknikleri içeren fizyoterapi uygulamaları almış ve ECMO'nun ardından aktif bir mobilite programına katılmıştır. Taburculuk sonrası 6. ayda hastanın, fonksiyonel seviye, egzersiz kapasitesi, dispne, kas kuvveti, anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi gibi uzun dönem sonuçlarının olduk-ça iyi seviyede olduğu görülmüştür. Erken fizyoterapi ve mobilite programına katılımın bir ECMO hastasında kısa ve uzun vadeli fonksiyonel iyileşmelere katkıda bulunabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: ARDS, ECMO, fizyoterapi.

İlknur Naz, Ozlem Ediboglu, Cenk Kirakli. Physiotherapy on a Patient Supported by Extracorporeal Membrane Oxygenation for Acute Respiratory Distress Syndrome: Short- and Long-Term Follow-up. Respir Case Rep. 2021; 10(3): 160-166

Corresponding Author: İlknur Naz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale