e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Liquid Nitrogen-Laced Biscuit Consumption Leads to Respiratory Distress: A Case Report and Review of Literature [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2024; 13(2): 71-77 | DOI: 10.5505/respircase.2024.82246

Liquid Nitrogen-Laced Biscuit Consumption Leads to Respiratory Distress: A Case Report and Review of Literature

Ashok Arbat, Gauri Gadge, Sweta Chourasia, Parimal Deshpande, Swapnil Bakamwar
Pulmonology Department, KRIMS Hospital, Nagpur, Maharashtra, India

A recent trend is attracting consumers that take the form of smoky liquid nitrogen (LN2) food products. However, due to improper handling and a lack of knowledge of the potential health hazards, people are becoming prey to such repercussions as respiratory distress, skin necrosis and gastrointestinal injuries. We present here a case of a teenage boy with allergic rhinitis who was affected by the extreme cold generated during the consumption of “Nitrogen biscuit” who developed cough and exer-tional dyspnea, and who didn’t respond to treatment in the local clinic and went on to suffer frequent bouts of illness. Upon presentation, his spi-rometry values were FEV1 65%, FVC 69% and FEV1/FVC 87.3 and a chest X-ray revealed prominent bilateral bronchovascular marking. The pa-tient was given an inhaler containing corticosteroid and bronchodilator to relieve the bronchocon-striction, and follow-up spirometry after four months showed improvement. Awareness of risks associated with LN2-infused food at the point of sale is needed.

Keywords: Liquid nitrogen, respiratory distress, asthma, spirometry.

Sıvı Nitrojen Katkılı Bisküvi Tüketimi Solunum Sıkıntısına Neden Oluyor: Olgu Sunumu ve Literatürün İncelenmesi

Ashok Arbat, Gauri Gadge, Sweta Chourasia, Parimal Deshpande, Swapnil Bakamwar
Pulmonoloji Bölümü, Ketki Tıp Bilimleri Araştırma Enstitü-sü, Nagpur, Hindistan

Son zamanlardaki bir trend olarak piyasaya sürülen dumanlı sıvı nitrojen (LN2) içeren gıda maddeleri, tüketicileri cezbetmektir. Bununla birlikte, yanlış kullanım ve sağlık açısından tehlikeleri konusundaki bilgi eksikliği nedeni ile insanlar, solunum sıkıntısı, cilt nekrozu ve midebağırsak yaralanmaları gibi yan etkilerinin kurbanı haline gelebilmektedir. Burada, 'Azotlu bisküvi' tüketimi sırasında ortaya çıkan aşırı soğuktan etkilenen, öksürük ve efor dispnesi gelişen alerjik rinitli genç bir erkek çocuğunu sunuyoruz. Yerel klinikte verilen tedaviye yanıt vermiyor ve sık sık hastalanıyordu. Geliş spirometri sonucu FEV1 %65, FVC %69 ve FEV1/FVC 87.3 idi. Akciğer grafisinde iki taraflı bronko-vasküler yapılarda artış görüldü. Bronkokonstriksiyonunu hafifletmek için kendisine kortikosteroid ve bronkodilatör içeren bir inhaler verildi. Dört ay sonra yapılan takip spirometrisinde iyileşme görüldü. Satış noktalarında LN2 uygulanan gıdalarla ilgili risklerin farkında olunması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sıvı nitrojen, solunum sıkıntısı, astım, spirometry.

Ashok Arbat, Gauri Gadge, Sweta Chourasia, Parimal Deshpande, Swapnil Bakamwar. Liquid Nitrogen-Laced Biscuit Consumption Leads to Respiratory Distress: A Case Report and Review of Literature. Respir Case Rep. 2024; 13(2): 71-77

Corresponding Author: Ashok Arbat, India
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale