e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Rare Manifestation of Epithelioid Type Malignant Pleural Mesothelioma: Recurrent Pneumothorax [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2024; 13(1): 53-57 | DOI: 10.5505/respircase.2024.82957

Rare Manifestation of Epithelioid Type Malignant Pleural Mesothelioma: Recurrent Pneumothorax

Irmak Akarsu1, Elgun Valiyev1, Tuğba Körpeoğlu2, Şevki Mustafa Demiröz1, Nalan Akyürek2
1Department of Thoracic Surgery, Gazi University of Medical School, Ankara, Türkiye
2Department of Pathology, Gazi University of Medical School, Ankara, Türkiye

Malignant pleural mesothelioma (MPM) is a rare and aggressive tumor that leads to approximately 20,000 deaths per year. The most common symptoms are chest pain, shortness of breath, cough and weight loss. Radiologic studies usually reveal pleural thickening and pleural effusion, although the disease can also rarely present with spontaneous pneumothorax or hydropneumothorax. We present here a case of a 57-year-old male diagnosed with occult epithelioid type MPM based on video thoracoscopic (VATS) exploration and biopsy who experienced recurrent pneumothorax attacks and prolonged air leakage. Although there are few symptoms or imaging findings specific to MPM, elderly patients with recurrent pneumothorax attacks should be questioned for asbestos exposure, and MPM should be kept in mind in the differential diagnosis.

Keywords: Pneumothorax, malignant mesothelioma, thoracic injuries.

Epiteloid Tip Malign Plevral Mezotelyoma'nın Nadir Prezentasyonu: Tekrarlayan Pnömotoraks

Irmak Akarsu1, Elgun Valiyev1, Tuğba Körpeoğlu2, Şevki Mustafa Demiröz1, Nalan Akyürek2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Malign plevral mezotelyoma (MPM), yılda yaklaşık 20.000 ölüme neden olan nadir ve agresif bir tümördür. En sık görülen semptomlar göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürük ve kilo kaybıdır. Radyolojik incelemeler genellikle plevral kalınlaşma ve plevral efüzyonu ortaya koyar ancak hastalık nadiren spontan pnömotoraks veya hidropnömotoraksla da ortaya çıkabilir. Bu olgu sunumunda tekrarlayan pnömotoraks atakları ve uzamış hava kaçağı olan 57 yaşındaki erkek hastada video torakoskopik (VATS) inceleme ve biyopsi ile tanı alan epiteloid tip MPM sunulmaktadır. MPM'ye özgü herhangi bir semptom veya görüntüleme bulgusu olmasa da tekrarlayan pnömotoraks atağı geçiren yaşlı hastalar asbest maruziyeti açısından sorgulanmalı ve ayırıcı tanıda MPM akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pnömotoraks, malign mezotelyoma, göğüs yaralanmaları.

Irmak Akarsu, Elgun Valiyev, Tuğba Körpeoğlu, Şevki Mustafa Demiröz, Nalan Akyürek. Rare Manifestation of Epithelioid Type Malignant Pleural Mesothelioma: Recurrent Pneumothorax. Respir Case Rep. 2024; 13(1): 53-57

Corresponding Author: Irmak Akarsu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale