e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Ectopic Mediastinal Parathyroid Adenomas: A Report of Four Cases [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(3): 135-138 | DOI: 10.5505/respircase.2017.83435

Ectopic Mediastinal Parathyroid Adenomas: A Report of Four Cases

Burçin Çelik1, Cafer Polat2, Mehmet Kefeli3
1Ondokuz Mayis University, Medical School, Department of Thoracic Surgery, Samsun
2Ondokuz Mayis University, Medical School, Department of General Surgery, Samsun
3Ondokuz Mayis University, Medical School, Department of Pathology, Samsun

Parathyroid adenoma is the cause of the majority of cases of primary hyperparathyroidism. Most of these adenomas are located near the lower poles of the thyroid gland; however, mediastinal, intrathyroidal, retroesophageal, and intrathymic localizations have also been reported. The most effective imaging method to localize ectopic parathyroid adenoma is 99mTc-sestamibi scintigraphy, and a surgical approach is applied to excise the adenoma. In this study, 4 cases of mediastinal ectopic parathyroid adenoma are described.

Keywords: adenoma, ectopic, mediastinum, parathyroid

Ektopik Mediastinal Paratiroid Adenomu: Dört Olgu Sunumu

Burçin Çelik1, Cafer Polat2, Mehmet Kefeli3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Samsun

Primer hiperparatiroidinin en sık nedeni paratiroid adenomlarıdır. Adenomlar genellikle tiroid bezlerin alt pollerinde görülmekle birlikte mediastinal, intratiroidal, retroözofageal, intratimik gibi ektopik bölgelerde yerleştiği bildirilmektedir. Ektopik paratiroid dokusunun tanımlanmasında en etkili görüntüleme yöntemi 99mTc ile işaretli sestamibi sintigrafisidir ve adenomların cerrahi eksizyonu tedavi için yeterlidir. Bu çalışmada mediastinal yerleşimli ektopik paratiroid adenomlu dört hastayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: adenom, ektopik, mediastinum, paratiroid

Burçin Çelik, Cafer Polat, Mehmet Kefeli. Ectopic Mediastinal Parathyroid Adenomas: A Report of Four Cases. Respir Case Rep. 2017; 6(3): 135-138

Corresponding Author: Burçin Çelik, Türkiye
LookUs & Online Makale