e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
An Interesting Penetrating Cardiac Injury and Massive Transfusion: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(1): 64-67 | DOI: 10.5505/respircase.2017.93899

An Interesting Penetrating Cardiac Injury and Massive Transfusion: A Case Report

Muharrem Çakmak1, Mehmet Nail Kandemir1, Atilla Durkan1, Bülent Öztürk1, Sedat Kaya2
1Department of Thoracic Surgery, Gazi Yaşargil Education and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Gazi Yaşargil Education and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey

The right ventricle is often injured in the penetrating cardiac injuries (PCIs). The most common place of intracardiac injury is interventricular septum. Symptoms vary depending on the type of injury, patients' transportation time, the size of the myocardial laceration, presence of pericardial tamponade, and the associated organ injury and the amount of blood lost. Compensation of blood loss during surgery is vital. Massive transfusion is a method which is used to compensate for blood loss and can sometimes cause metabolic side effects. Herein, we report a case who was operated three times due to a PCI within 24 hours and underwent massive transfusion.

Keywords: Penetrating Cardiac Injuries, sternotomy, massive Transfusion

İlginç Bir Penetran Kalp Yaralanması ve Masif Transfüzyon: Olgu Sunumu

Muharrem Çakmak1, Mehmet Nail Kandemir1, Atilla Durkan1, Bülent Öztürk1, Sedat Kaya2
1Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır
2Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Diyarbakır

Penetran kalp yaralanmalarında (PKY) sıklıkla sağ ventrikül yaralanmaktadır. En sık intrakardiyak yaralanma yeri interventriküler septumdur. Semptomlar, yaralanmanın tipine, hastanın transport süresine, miyokarddaki laserasyonun boyutuna, perikardial tamponadın varlığına, yandaş organ yaralanmalarına ve kaybedilen kanın miktarına bağlıdır. Cerrahiyle birlikte kaybedilen kanın karşılanması hayati öneme sahiptir. Masif transfüzyon, kan kaybını karşılamada kullanılan bazen metabolik yan etkilere neden olabilen bir tedavi yaklaşımıdır. Burada, PKY nedeniyle 24 saat içinde üç kez ameliyat edilen ve masif transfüzyon yapılan olguyu paylaşmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Penetran Kalp Yaralanması, sternotomi, masif Transfüzyon

Muharrem Çakmak, Mehmet Nail Kandemir, Atilla Durkan, Bülent Öztürk, Sedat Kaya. An Interesting Penetrating Cardiac Injury and Massive Transfusion: A Case Report. Respir Case Rep. 2017; 6(1): 64-67

Corresponding Author: Muharrem Çakmak, Türkiye
LookUs & Online Makale