e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
A Case of Pulmonary Alveolar Proteinosis in which a New Approach to the Traditional Whole Lung Lavage Technique is Preformed [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(1): 36-40 | DOI: 10.5505/respircase.2022.98470

A Case of Pulmonary Alveolar Proteinosis in which a New Approach to the Traditional Whole Lung Lavage Technique is Preformed

Göksel Altınışık1, Nilüfer Yiğit1, Beste Metin1, Merve Türkarslan1, İlknur Hatice Akbudak2
1Department of Chest Diseases, Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Pamukkale University, Denizli, Turkey

Pulmonary alveolar proteinosis is a rare interstitial lung disease that is characterized by an accumulation of surfactant composed of proteins and lipids in the alveoli. Whole Lung Lavage (WLL) protocols, which have been used for more than half a century and are still considered the optimum approach, vary according to centers, and there is no standard lavage technique. In this case report we describe a method that does not require technology in which the patient's chest is vibrated with strong and rhythmic movements, using it instead of the manual vibration method used in our WLL applications for the mechanical washing of the alveolar space. In this case report, we also draw attention to the fact that intensive care hospitalization can be prevented by CPAP treatment in the recovery room before hypoxemia deepens. In conclusion, our case report shows that more lung areas can be included in the lavage through the addition of the easily accessible and applicable vibration method that we describe to the WLL technique. The study also reports on our observations that CPAP support applied during postoperative recovery can reduce the hospitalization of patients in intensive care after WLL.

Keywords: Bronchoalveolar lavage, continuous positive airway pressure, postural drainage, Pulmonary Alveolar Proteinosis.

Geleneksel Total Akciğer Lavaj Tekniğine Yeni Bir Yaklaşımın Uygulandığı Bir Pulmoner Alveolar Proteinozis Olgusu

Göksel Altınışık1, Nilüfer Yiğit1, Beste Metin1, Merve Türkarslan1, İlknur Hatice Akbudak2
1Pamukkale Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Denizli

Pulmoner alveolar proteinozis, proteinler ve lipitlerden oluşan yüzey aktif maddenin alveollerde birikmesiyle karakterli nadir görülen bir interstisyel akciğer hastalığıdır. Yarım asrı aşkın süredir kullanılan ve günümüzde de altın standart tedavi kabul edilen Tam Akciğer Lavajı (TAL) protokolleri merkezlere göre değişmekte standart bir lavaj tekniği bulunmamaktadır. Alveoler boşluğun mekanik yıkamasının esas olduğu TAL uygulamalarımızda kullandığımız manuel vibrasyon yöntemi yerine kullanarak gözlemsel olarak daha iyi sonuç aldığımız, hastanın göğüs kafesini güçlü ve ritmik hareketlerle titreştiren, teknoloji gerektirmeyen bir yöntemi bu olgu sunumunda tanımlamayı amaçladık. Bu olgu sunumumuzda ayrıca, hipoksemi derinleşmeden derlenme odasında uygulanacak CPAP tedavisiyle yoğun bakım yatışının önleyebileceğine dikkat çekmeyi amaçladık. Sonuçta olgu sunumumuz, TAL tekniğine eklenmek üzere tariflediğimiz kolay erişilebilir ve uygulanabilir olan vibrasyon yöntemiyle daha fazla akciğer alanının lavaja katıldığını, postoperatif derlenme sırasında uygulanacak CPAP desteği ile TAL sonrası hastaların yoğun bakıma yatışlarının azalabileceği yönündeki gözlemlerimizi içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bronkoalveoler lavaj, sürekli pozitif havayolu basıncı, postural drenaj, Pulmoner Alveoler Proteinoz.

Image Slices of the Case
Göksel Altınışık, Nilüfer Yiğit, Beste Metin, Merve Türkarslan, İlknur Hatice Akbudak. A Case of Pulmonary Alveolar Proteinosis in which a New Approach to the Traditional Whole Lung Lavage Technique is Preformed. Respir Case Rep. 2022; 11(1): 36-40

Corresponding Author: Nilüfer Yiğit, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale