e-ISSN 2147-2475
Cilt : 11 Say : 3 Yl : 2022

Hzl Arama
Yetikinde Mediastinal Kistik Higroma: Olgu Sunumu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(3): 115-118 | DOI: 10.5505/respircase.2019.00921

Yetikinde Mediastinal Kistik Higroma: Olgu Sunumu

Hulya Dirol1, Fatma Deniz1, Aykut Cilli1, Levent Dertsiz2
1Akdeniz niversitesi Tp Fakltesi Gs Hastalklar Ana Bilim Dal, Antalya
2Akdeniz niversitesi Tp Fakltesi Gs Cerrahisi Ana Bilim Dal, Antalya

Kistik higroma, lenfatik sistemin nadir grlen konjenital bir malformasyonudur ve genilemi ve sv dolu lenfatik damarlardan oluur. Oluum srasnda lenfatik sistemde meydana gelen tkanma nedeniyle gelitii varsaylmaktadr. ou boyunda bulunur, ancak aksilla ve mediastende de bulunabilirler. Erikinlerde izole mediastinal kistik higroma ok nadir grlen bir patolojidir. Tam cerrahi eksizyon, tercih edilen tedavi yntemidir. Yksek nks oranlar nedeniyle inkomplet eksizyon yerine lezyon ve evresindeki dokunun tamamen rezeke edildii komplet eksizyon tercih edilir. Eksizyonun imkansz olduu durumlarda radyoterapi, aspirasyon, sklerozan enjeksiyonu, sistemik kemoterapi ve interferon-α gibi dier tedavi yntemleri uygulanabilir. Burada, tesadfen saptanan bir mediastinal kistik higroma olgusunu ve tam rezeksiyondan sonra 4 yllk takip sonularn sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kistik Higroma, mediastinal kistik lezyonlar, lenfatik sistem geliimsel anomalileri, konjenital lenfatik sistem neoplazmlar

Adult Mediastinal Cystic Hygroma: A Case Report

Hulya Dirol1, Fatma Deniz1, Aykut Cilli1, Levent Dertsiz2
1Department Of Pulmonology, Akdeniz University, Antalya, Turkey
2Department Of Thoracic Surgery, Akdeniz University, Antalya,Turkey

Cystic hygroma is an uncommon congenital malformation of the lymphatic system that is composed of dilated and fluid-filled lymphatic vessels. It is thought to occur due to a blockage in the lymphatic system during the developmental stage. Most are located in the neck, although they can also present in the axilla and mediastinum. Isolated mediastinal cystic hygroma is a very rare pathology in adults, with complete surgical excision being the treatment of choice. The lesion and the surrounding tissue must be fully resected due to the high recurrence rates associated with incomplete resections. In cases where a total excision is impossible, radiotherapy, aspiration, sclerosing injections, systemic chemotherapy and interferon-α are the other treatment options. Here, we report on a case with an incidentally detected mediastinal cystic hygroma, presenting the results of a four-year follow up after a complete resection.

Keywords: Cystic hygroma, mediastinal cystic lesion, lymphatic system developmental anomaly, congenital benign lymphatic system neoplasm.

Olgunun Grnt Kesitleri
Hulya Dirol, Fatma Deniz, Aykut Cilli, Levent Dertsiz. Adult Mediastinal Cystic Hygroma: A Case Report. Respir Case Rep. 2019; 8(3): 115-118

Sorumlu Yazar: Hulya Dirol, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale