e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Trakeomalazili iki olgu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(3): 220-223 | DOI: 10.5505/respircase.2016.00922

Trakeomalazili iki olgu

Ahmet Arısoy1, Hanifi Yıldız2, Mehmet Hakan Bilgin3, Selami Ekin1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van
2Özel Lokman Hekim Van Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,Van
3Özel İstanbul Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,Van

Trakeomalazi yönetimi zor olan ciddi bir hastalıktır. Bu hastaların muayene bulguları KOAH ve astım hastalarına benzerdir. Bu nedenle tanıda yanılmaya sebep olabilir. Bu çalışmada, inhaler tedavilerden fayda görmeyen iki trakeomalazi olgusunu sunmayı amaçladık. Hastalar bilgisayarlı tomografi, bronkoskopi ve polisomnografi ile değerlendirildi. Birinci olgu 83 yaşında erkek hasta idi. Elli paket-yıl sigara anamnezi vardı. Hasta öksürük şikayeti nedeni ile hastanelere başvurmuş ve 10 yıldır KOAH tanısıyla takip edilmişti. Polisomnografi ile uykuda obstrüktif apneleri tespit edildi. Arttırılan pozitif basınca rağmen apneleri düzelmedi. Bilgisayarlı tomografi ile trakeada yassılaşma, trakeal halka ve kıkırdaklarda bozulma tespit edildi. Trakeal stent takılan hastanın birinci yılın sonunda uyku apnesi yoktu. İkinci olgu beş yıl boyunca kronik öksürük nedeniyle farklı inhaler tedaviler verilen 66 yaşında bir erkek hastaydı. Hastanın öksürüğü sert ve gürültülü idi ve uyku apnesi yoktu. Bronkoskopide expiryumda trakeanın ön ve arka duvarının birbirine yapıştığı görüldü. Trakeomalazisi hayatı tehdit etmediğinden takibe alındı.

Anahtar Kelimeler: Apne, trakeomalazi, öksürük, uyku

Two cases with tracheomalacia

Ahmet Arısoy1, Hanifi Yıldız2, Mehmet Hakan Bilgin3, Selami Ekin1
1Department of Chest Diseases,Yüzüncü Yıl University Medical Faculty, Van,Turkey
2Deparment of Chest Diseases, Private Lokman Hekim Van Hospital, Van, Turkey
3Deparment of Chest Diseases, Private Istanbul Hospital, Van, Turkey

Tracheomalacia is a difficult to manage condition. The symptoms are similar to those of COPD and asthma patients. This may cause misdiagnosis. Herein, we present two tracheomalacia cases who received no benefit from inhaled treatment. The patients were examined via computed tomography (CT), bronchoscopy, and polysomnography. The first case was a 83-year-old male having a 50 package-year smoking history. He applied to the hospital due to coughing and followed for COPD. Obstructive sleep apnea was detected via polysomnography. Despite increased positive pressure, the apneas did not heal. On CT, trachea flattening and tracheal ring and cartilages deterioration were detected. The patient had no sleep apnea one year after stenting. The second case was a 66-year-old male having inhaled treatment for five years for chronic coughing. In bronchoscopy, anterior and posterior parts of trachea were seen to cleave into each other in expiration. Since his tracheomalacia was not life-threatening, he has taken under follow-up.

Keywords: Apnea, cough, tracheomalacia, sleep

Ahmet Arısoy, Hanifi Yıldız, Mehmet Hakan Bilgin, Selami Ekin. Two cases with tracheomalacia. Respir Case Rep. 2016; 5(3): 220-223

Sorumlu Yazar: Hanifi Yıldız, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale