e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Pulmoner İğ Hücreli Sarkomatoid Karsinom: Olgu Sunumu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(3): 107-110 | DOI: 10.5505/respircase.2019.26539

Pulmoner İğ Hücreli Sarkomatoid Karsinom: Olgu Sunumu

Nesrine Fahem1, Ahmed Ben Saad1, Rania Kaddoussi1, Manel Njima2, Asma Migaou1, Saoussen Cheikh Mhamed1, Samah Joobeur1, Naceur Rouatbi1
1Pnömolojide Bölümü, Fattouma Bourguiba Öğretim Hastane. Monastir. Tunisia.
2Patoloji Bölümü, Fattouma Bourguiba Öğretim Hastane. Monastir. Tunisia

Primer akciğer sarkomatoid karsinomu (SC) bir nadir görülen maling tümörlerden olup iğ hücreli SC, bu histolojik kategorinin bir alt türünü temsil eder. Literatürde sadece birkaç olgu bildirilmiştir. Tedavi ve prognoz, pulmoner SC için net olarak belirlenmemiştir. Burada, bilgisayarlı toraks tomografide (BT) sol apikal kitle saptanan ve göğüs ağrısı araştırması yapılan 40 yaşındaki bir hastayı sunuyoruz. BT eşliğinde yapılan akciğer biyopsisi ve immünhistokimya inceleme sonunda hastaya iğ hücreli SC tanısı kondu. Radyo-kemoterapi uygulandı. Başlangıçta kısmi bir cevap alınmakla beraber sonra bir tümör progresyon gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Sarkomatoid karsinomu, akciğer, histoloji, kemoterapi

Pulmonary Spindle Cell Sarcomatoid Carcinoma: A Case Report

Nesrine Fahem1, Ahmed Ben Saad1, Rania Kaddoussi1, Manel Njima2, Asma Migaou1, Saoussen Cheikh Mhamed1, Samah Joobeur1, Naceur Rouatbi1
1Pulmonology Department, Fattouma Bourguiba Teaching Hospital. Monastir. Tunisia.
2Department of Pathology, Fattouma Bourguiba Teaching Hospital. Monastir. Tunisia.

Primary lung sarcomatoid carcinoma (SC) is a rare malignant tumor, with spindle-cell SC representing one subtype of this histological category, only few cases of which have been reported in literature. The treatment and prognosis of pulmonary SC have yet to be clearly determined. Herein we report on the case of a 40-year-old patient with a complaint of chest pain who was found to have a left apical mass in a chest computed tomography (CT). CT-guided lung biopsy and immunohistochemistry confirmed the diagnosis of spindle-cell SC. After radio-chemotherapy, the patient showed an initial partial response and then tumor progression.

Keywords: sarcomatoid carcinoma, lung, histology, chemotherapy

Nesrine Fahem, Ahmed Ben Saad, Rania Kaddoussi, Manel Njima, Asma Migaou, Saoussen Cheikh Mhamed, Samah Joobeur, Naceur Rouatbi. Pulmonary Spindle Cell Sarcomatoid Carcinoma: A Case Report. Respir Case Rep. 2019; 8(3): 107-110

Sorumlu Yazar: Nesrine Fahem, Tunisia
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale