e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Trakeobronkopati Osteokondroplastika Olgusu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(3): 224-226 | DOI: 10.5505/respircase.2016.50570

Trakeobronkopati Osteokondroplastika Olgusu

Derya Aydn1, Nesrin Yaman1, znur Tiryaki Aydoan1, Erdoan Blbl2, smail Engin Uzgren3, Gkhan Aydn4
1Balkesir Gs Hastalklar Hastanesi,Balkesir
2Balkesir Devlet Hastanesi,radyoloji Blm,Balkesir
3zel Patoloji Laboratuvar, Balkesir
4Balkesir Devlet Hastanesi Kardiyoloji Blm,Balkesir

Trakeobronkopatia osteokondroplastika, trakea ve major bronlar tutan ve nadir grlen benign bir bozukluktur. Bu yazda trakeobronkopatia osteokondroplastika tanl bir olgu sunulmutur. Atipik gs ve srt ars ile bavuran hastaya ekilen toraks bilgisayarl tomografide trakea ve her iki ana bronta mukozada dzensizlik ve polipoid lezyon izlendi. Yaplan fleksibl bronkoskopide, sert ve vasklaritesi artm polipoid lezyonlar youn ekilde izlendi. Alnan biyopsi sonucu trakeobronkopati osteokondroplastika olarak geldi.

Anahtar Kelimeler: Trakeobronkopatia Osteokondroplastika, Fiberoptik Bronkoskopi, Patoloji

A Case of Tracheobronchopatia Osteocondroplastica

Derya Aydn1, Nesrin Yaman1, znur Tiryaki Aydoan1, Erdoan Blbl2, smail Engin Uzgren3, Gkhan Aydn4
1Balkesir Chest Disease Hospital,Balkesir
2Balkesir State Hospital,radiology,Balkesir
3Patology Labaratory,Balkesir
4Balkesir State Hospital,cardiology,Balkesir

Tracheobronchopatia osteocondroplastica is rare benign disorder at trachea and major bronchi. Herein, we present a case of tracheobronchopatia osteocondroplastica. Physical examination revealed atypical chest and back pain. Thoracic computed tomography of the trachea and both of main bronchi showed bronchial mucosal irregularity and polypoid lesions. Increased vascularity hard and polypoid lesions were observed intensively in fiberoptic bronchoscopy. Biopsy results were reported as tracheobronchopatia osteocondroplastica.

Keywords: Tracheobronchopathia Osteochondroplastica, Fiberoptic Bronchoscopy, Patology

Derya Aydn, Nesrin Yaman, znur Tiryaki Aydoan, Erdoan Blbl, smail Engin Uzgren, Gkhan Aydn. A Case of Tracheobronchopatia Osteocondroplastica. Respir Case Rep. 2016; 5(3): 224-226

Sorumlu Yazar: Derya Aydn, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale