e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Anneden ocua Bulamann Kant Olarak Tberkloz Menenjitli ki Yanda Erkek ocuk [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(1): 5-11 | DOI: 10.5505/respircase.2017.70783

Anneden ocua Bulamann Kant Olarak Tberkloz Menenjitli ki Yanda Erkek ocuk

Shital PATIL1, Nilesh Nagargoje2, C. R. Choudhary3
1MIMSR Tp Fakltesi, Gs Hastalklar AD, Latur, Maharatra, Hindistan
2Devlet Tp Fakltesi, Hastalklar AD, Latur, Maharatra, Hindistan
3Dr. S.N. Tp Fakltesi, Gs Hastalklar AD, Latur, Maharatra, Hindistan

Tberkloz menenjit, pediatrik ve geriatrik olgularda en sk grlen santral sinir sistemi enfeksiyonudur. Pediatrik olgular, basil yayan erikin tberkloz hastalar ile yakn temas sonucu hasta olduklar iin aktif erikin tberkloz olgularnn tan ve tedavilerinin yaplmas ile ocuklarn bu hastalktan korunmas mmkn olabilir. ocukluk anda yaplan BCG alanmas ile akcier d ve yaygn tberklozdan ocuklarn korunduklarna dair anlaml veri-ler bulunmasna ramen, halen alama rutin olarak yaplmamaktadr. Bu olgu sunumunda, gelime gerilii ve konstitsyonel semptomlar olan ve yaygn akcier d tberklozun menenjit formunda ortaya kt, iki yandaki ocuk sunulmutur. ocuun tberkloz yakn temas olarak annesinin yayma pozitif akcier tberklozu olduu ve antit-berkloz tedavi ald belirlenmitir. Sonu olarak, Hindistanda, tm yeni doanlara BCG as yaplmasn ve yayma pozitif akcier tberklozlu erikinlerin temasllarnn tberklin testinin yaplarak isoniyazid proflaksisine alnmasn tavsiye ediyoruz.

Anahtar Kelimeler: tberkloz menenjit, BCG as, isoniyazid, tberklin deri testi, anneden ocua bulama

Tuberculous Meningitis in Two-Year-Old Male Boy: Evidence of Recent Transmission from Mother to Baby

Shital PATIL1, Nilesh Nagargoje2, C. R. Choudhary3
1Department of Pulmonary Medicine, MIMSR Medical College, Latur, Maharashtra, India
2Department of Internal Medicine, Government Medical College, Latur, Maharashtra, India
3Department of Pulmonary Medicine, Dr. S.N. Medical College, Latur, Maharashtra, India

Tuberculous (TB) meningitis is the commonest in-fectious disease of central nervous system in pediatric and geriatric cases. Tuberculosis can be prevented in children by diagnosing and treating cases of active TB amongst adults, as pediatric cases always acquire it passively from household contact of adults suffering from TB as disease in adults is multibacillary. Although significant data is available for the prevention of childhood extra-pulmonary and disseminated TB, offering them Bacillus Calmette-Guerin (BCG) vaccination, it is still not routinely offered during vaccination. In this case report, a two-year child with a history of failure to thrive and constitutional symptoms diagnosed with disseminated extra-pulmonary TB presenting as TB meningitis with a history of contact with the mother suffering from active sputum positive pulmonary TB receiving anti-TB treatment. In conclusion, we recommend BCG vaccination to all newborns, and tuberculin skin testing and isoniazid prophylaxis to the contact of adults with sputum positive pulmo-nary TB cases in India.

Keywords: Tuberculous meningitis, BCG Vaccination, isoniazid, tuberculin skin test, recent transmission, mother to child

Shital PATIL, Nilesh Nagargoje, C. R. Choudhary. Tuberculous Meningitis in Two-Year-Old Male Boy: Evidence of Recent Transmission from Mother to Baby. Respir Case Rep. 2017; 6(1): 5-11

Sorumlu Yazar: Shital PATIL, India
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale