e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Akciğer Kanserinde Fotodinamik Tedavi [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(2): 128-131 | DOI: 10.5505/respircase.2017.88942

Akciğer Kanserinde Fotodinamik Tedavi

Tayfun Çalışkan, Oğuzhan Okutan, Dilaver Taş, Zafer Kartaloğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul/Türkiye

Fotodinamik tedavi (FTD), illüminasyon için kullanılan diyot lazer ile aktive edilen fotosensitizör ilacın hastaya verildiği bir tedavi yöntemidir. Erken evre ve endobronşiyal kritik darlığı olmayan ileri akciğer kanserlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. FDT uygulaması, etkinliği, komplikasyonları ve endikasyonları kısaca anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fotodinamik tedavi, akciğer kanseri, endobronşiyal tedavi

Photodynamic Therapy for Lung Cancer

Tayfun Çalışkan, Oğuzhan Okutan, Dilaver Taş, Zafer Kartaloğlu
University of Health Sciences, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Department of Pulmonology, Istanbul/Turkey

Photodynamic therapy (PDT) is a method of treatment in which photosensitizer drug is administered to the patient and activated by diode laser used for illumination. It is used for treatment of advanced lung cancer without endobronchial critical stenosis and for early stage lung cancer. PDT application, efficacy, complications, and indications are briefly explained.

Keywords: Photodynamic therapy, lung cancer, endobronchial treatment

Tayfun Çalışkan, Oğuzhan Okutan, Dilaver Taş, Zafer Kartaloğlu. Photodynamic Therapy for Lung Cancer. Respir Case Rep. 2017; 6(2): 128-131

Sorumlu Yazar: Tayfun Çalışkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale