e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 5 (1)
Cilt: 5  Say: 1 - ubat 2016

OLGU SUNUMU
1.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Trakeostomili Bir Hastada Dental Protez Aspirasyonu
INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Dental Prosthesis Aspiration in a Patient with Tracheostomy
Nurhan Atilla, Hseyin Arpa, emi Atilla, Ilim Irmak, Ahmet Beyaz
doi: 10.5505/respircase.2016.54938  Sayfalar 1 - 4

2.
Birt-Hogg-Dube Sendromu: Az Tannan ve Multidisipliner Yaklam Gerektiren Olgu Serisinde BT Bulgular
Birt-Hogg-Dub Syndrome: CT Findings of an Under Recognized Disease Requiring Multidisciplinary Approach
Canan Cimsit, Emel Eryuksel, Nuri Cagatay Cimsit, Sehnaz Olgun, Dilek Seckin, Merve Hatun Saricam, Cuyan Demirkesen
doi: 10.5505/respircase.2016.76476  Sayfalar 5 - 9

3.
Mide Kanseri iin dame Kapesitabin Tedavisi Kullanan Bir Hastada Gelien Organize Pnmoni Olgusu
A Patient with Organizing Pneumonia Development During the Use of Capecitabine Maintenance Treatment for Gastric Cancer
Gkmen Akta, Tlay Ku, Mehmet Emin Kalender, Kemal Bakr, Celaletdin Camc
doi: 10.5505/respircase.2016.32559  Sayfalar 10 - 14

4.
Akut Miyeloid Lsemi-M3 Tedavisi Srasnda Gelien ATRA Sendromu
ATRA Syndrome During the Treatment of Acute Myeloid Leukomia (AML-M3)
Tuba nylmaz, Serap Argun Bar, lknur Bayiit, Ayfer Gedk
doi: 10.5505/respircase.2016.75537  Sayfalar 15 - 17

5.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Tberklozu Taklid Eden Lenfoma Olgusu
INTERACTIVE CASE REPORT: Lymphoma Case Mimicking Tuberculosis
Emel Bulcun, Aydanur Ekici, Mehmet Ekici, Nesime Gnal
doi: 10.5505/respircase.2016.83997  Sayfalar 18 - 21

6.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Ge Tan Konan ve Rijid Bronkoskopi ile Tedavi Edilen Drtl Di Protezinin Aspirasyonuna Bal Gelien Tekrarlayc Pnmoni
INTERACTIVE CASE REPORT: Recurrent Pneumonia Caused by The Aspiration of a Quad Dental Prosthesis, Late Diagnosed and Treated with Rigid Bronchoscopy
Hseyin Lakadamyal, Berna Devrim Yabasan, Tlay Kvan
doi: 10.5505/respircase.2016.37232  Sayfalar 22 - 24

7.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Astm Tans ile Takip Edilen Tiroid Kanser Olgusu
INTERACTIVE CASE REPORT: A Case Report of Thyroid Cancer who Followed an Asthma Diagnosis
Sinem Nedime Skc, Cengiz zdemir, Seda Tural nr, Levent Karasulu, Levent Dalar
doi: 10.5505/respircase.2016.48278  Sayfalar 25 - 29

8.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: diopatik Bilateral ilotoraks Olgusu
INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Idiopathic-Bilateral Chylothorax
brahim Gven oun, Bayram Metin
doi: 10.5505/respircase.2016.05706  Sayfalar 30 - 33

9.
Sjgren Sendromunu Taklit Eden Sarkoidoz veya Sarkoidoz-Sjgren Sendromu Birliktelii
Sarcoidosis Imitating Sjgren's Syndrome or the Association of Sarcoidosis - Sjgren's Syndrome
zlem Eren Diken, Aydn ileda, etin Atasoy, zlem zdemir Kumbasar
doi: 10.5505/respircase.2016.64325  Sayfalar 34 - 37

10.
Metastatik Akcier Karsinomunu Taklit Eden Pulmoner Langerhans Hcreli Histiositoz
Pulmonary Langerhans Cell Histiocytosis Imitating Metastatic Lung Carcinoma
Funda Cokun, Feyza Sen, Ahmet Ursavas, Ahmet Sami Bayram, mer Yerci, Sinem Kantarcolu Cokun, Eray Alper, Mehmet Karada
doi: 10.5505/respircase.2016.78309  Sayfalar 38 - 42

11.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Sevofluran'a Bal zole Pulmoner Vasklit: Yaygn Pulmoner Hemorajinin Yeni bir Nedeni mi?
INTERACTIVE CASE REPORT: Sevoflurane-related Isolated Pulmonary Vasculitis: A New Etiological Cause of Diffuse Alveolar Hemorrhage?
Ufuk Turhan, Mehmet Aydoan, Erol Kl, Hatice Kaya, Alper Gndoan, Yldrm Karslolu, Ergn Uar, Hayati Bilgi
doi: 10.5505/respircase.2016.86658  Sayfalar 43 - 48

12.
Oral Antikoaglan Kullanm ile ilgili Nadir Bir Komplikasyon: Diffz Alveoler Hemoraji (65 Ya st 4 Olgu Sunumu)
A Rare Complication related with Oral Anticoagulant Use: Diffuse Alveolar Hemorrhage (Over 65 Years; Four Case Reports)
Serap Duru, Bahar Kurt, Merve Yumrukuz, Esra Erdemir
doi: 10.5505/respircase.2016.83723  Sayfalar 49 - 52

13.
Romatoid Artrit ve Pulmoner Emboli Birliktelii: Olgu Sunumu
Rheumatoid Arthritis and Pulmonary Embolism: A Report of Three Cases
Dicle Kaymaz, Pnar Ergn, Ipek Candemir
doi: 10.5505/respircase.2016.77150  Sayfalar 53 - 56

14.
Travmatik Akcier Herniasyonu
Traumatic Lung Herniation
Gktan Temiz, Suat Gezer
doi: 10.5505/respircase.2016.95867  Sayfalar 57 - 59

15.
Pulmoner Kistik Hamartom
Pulmonary Cystic Hamartoma
Gktan Temiz, Suat Gezer
doi: 10.5505/respircase.2016.97759  Sayfalar 60 - 62

16.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: ntratorasik Desmoid Tmr; Nadir Bir Lokalizasyon
INTERACTIVE CASE REPORT: Intrathoracic Desmoid Tumor: A Rare Localization
Erkan Akar, Takn Erkinresin, Fatin Tolga Cengiz
doi: 10.5505/respircase.2016.07269  Sayfalar 63 - 66

17.
Mediastinal Castleman Hastal: Olgu Sunumu ve Literatrn Gzden Geirilmesi
Mediastinal Castleman's Disease: A Report of Case and Review of the Literature
Gktan Temiz, Suat Gezer, Muharrem zkaya
doi: 10.5505/respircase.2016.48569  Sayfalar 67 - 70

18.
Konjenital Kemik Displazili Bir Hastada Uykuda Solunum Bozukluu: Olgu Sunumu
Sleep Respiratuar Disorder in A Child with Congenital Bone Dysplasias: A Case of Report
Melike Batum, Ayn Ksabay, Sinem Ouz, Bilge Oktan, Hikmet Ylmaz
doi: 10.5505/respircase.2016.82905  Sayfalar 71 - 74

EDITRE MEKTUP
19.
Salbutamol - pratropium Bromr Neblizasyonuna Bal Anizokori
Salbutamol - pratropium Bromr Neblizasyonuna Bal Anizokori
Zlal zbolat, Levent zdemir, Burcu zdemir, Merih Gl, Glsn Gl
doi: 10.5505/respircase.2016.72621  Sayfalar 75 - 76
Makale zeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale