e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Ar Sokmasn Takiben Gelien Anafilaksi ve Diffz Alveoler Hemoraji [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(1): 10-13 | DOI: 10.5505/respircase.2013.00710

Ar Sokmasn Takiben Gelien Anafilaksi ve Diffz Alveoler Hemoraji

Il Fatma Uzel1, Metin Arslan2, zkan Demirhan3
1zel Yenibosna Safa Hastanesi, Gs Hastalklar Blm, stanbul
2zel Yenibosna Safa Hastanesi,erikin Youn Bakm Blm, stanbul
3Bilim niversitesi, Gs Cerrahisi Ad, stanbul

Bcek sokmalar ve izleyen reaksiyonlar sk grlmekle beraber, hayat tehdit eden sistemik reaksiyonlara nadiren yol aarlar. Diffz alveoler hemoraji (DAH), pek ok sistemik hastaln seyrinde ve nadir durumlarda ortaya kabilmektedir. Klinik olarak hemoptizi, anemi, akcier grafisinde diffz infiltrasyonlar ve hipoksemik solunum yetmezlii tablosu grlr. Radyolojik grnm akcier demi, ciddi infeksiyon veya remi ile benzerlik tar. Ar sokmasn izleyen yarm saat iinde anafilaktik ok ve diffz alveoler hemoraji tablosu gzlenen 23 yandaki hastay sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ar sokmas, diffz alveoler hemoraji, alerjik reaksiyon.

Anaphylaxis and Diffuse Alveolar Hemorrhage Following Bee Sting

Il Fatma Uzel1, Metin Arslan2, zkan Demirhan3
1Department Of Pulmonology, Yenibosna Safa Hospital, stanbul, Turkey
2Intensive Care Unit, Yenibosna Safa Hospital, stanbul, Turkey
3Bilim University, Department Of Thoracic Surgery, Istanbul, Turkey

Insect stings and subsequent reactions are com-mon occurrences, but life-threatening systemic reactions are quite rare. Diffuse alveolar hemor-rhage is a clinical entity seen in many different disease processes and includes hemoptysis, anemia, diffuse radiographic pulmonary infiltrates, and hypoxemic respiratory failure, which can be severe. Radiologic features may mimic cardiogenic pulmonary edema, severe infection or uremia. We describe a 23-year-old girl who developed symptoms of anaphylactic shock and diffuse alveolar hemorrhage within 30 minutes following a bee sting.

Keywords: Bee sting, diffuse alveolar hemorrhage, allergic reaction.

Il Fatma Uzel, Metin Arslan, zkan Demirhan. Anaphylaxis and Diffuse Alveolar Hemorrhage Following Bee Sting. Respir Case Rep. 2013; 2(1): 10-13

Sorumlu Yazar: Il Fatma Uzel, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale