e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Posterior Mediastinal Kist Hidatik [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(1): 60-63 | DOI: 10.5505/respircase.2017.03164

Posterior Mediastinal Kist Hidatik

Ali Cevat Kutluk, Celalettin brahim Kocatrk, Suleyman Ceyhan, Levent Cansever, Mehmet Ali Bedirhan, Hasan Akin
Yedikule Gs Hastalklar ve Gs Cerrahisi Eitim ve Aratrma Hastanesi, Gs Cerrahi Klinii stanbul, stanbul

Kist hidatik hastal lkemiz iin endemik olup kist hidatiin en sk yerleimi karacier ve akcier olmasna karn atipik lokalizasyonlarda da ortaya kabilir. Mediasten yerleimi ise olduka nadirdir. Bununla birlikte, literatrde HIV pozitif bir olguda gelien mediastinal kist hidatik olgusu bildirilmemitir. Burada, kistektomi ile baarl bir eklide tedavi edilen bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hidatidozis, ekinokokal hastalk, mediastinel kist hidatik, HIV(+), kistektomi

A Posterior Mediastinal Hydatid Cyst

Ali Cevat Kutluk, Celalettin brahim Kocatrk, Suleyman Ceyhan, Levent Cansever, Mehmet Ali Bedirhan, Hasan Akin
Department of Chest Surgery Diseases, Yedikule Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, stanbul, Turkey

Hydatid disease is endemic in Turkey. Although the most common placement of this disease is in the liver and lungs in the form of a hydatid cyst, it can present in atypical localizations. Mediastinal hydatid cysts are extremely rare. To the best of our knowledge, there has been no case reported of a mediastinal hydatid cyst in a human immunodeficiency virus (HIV)-positive patient. Herein, we present to a case with a mediastinal cyst who was successfully treated with cystectomy

Keywords: Hydatidosis, echinococcal disease, mediastinal hydatic cyst, HIV-positive, cystectomy

Olgunun Grnt Kesitleri
Ali Cevat Kutluk, Celalettin brahim Kocatrk, Suleyman Ceyhan, Levent Cansever, Mehmet Ali Bedirhan, Hasan Akin. A Posterior Mediastinal Hydatid Cyst. Respir Case Rep. 2017; 6(1): 60-63

Sorumlu Yazar: Ali Cevat Kutluk, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale