e-ISSN 2147-2475
Cilt : 8 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science İmmünkompetent Bir Hastada Masif Yaygın Tüberküloz: Endemik Bir Ülke Endonezya'dan Erken Tanı ve Ampirik Tedavi Yaklaşımı (Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi) [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(3): 86-93 | DOI: 10.5505/respircase.2019.09825

İmmünkompetent Bir Hastada Masif Yaygın Tüberküloz: Endemik Bir Ülke Endonezya'dan Erken Tanı ve Ampirik Tedavi Yaklaşımı (Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi)

Allen Widysanto1, Audrey Suryani Soetjipto2, Nata Pratama Lugito3
1Siloam Lippo Village Karawaci, Pelita Harapan Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Tangerang, Endonezya
2Pelita Harapan Üniversitesi, Pratisyen Hekim, Tangerang, Endonezya
3Siloam Lippo Village Karawaci, Pelita Harapan Üniversitesi, İç Hastalıkları Kliniği, Tangerang, Endonezya

Tüberküloz (TB), yüzyıllardır bu hastalığı yenmek için verilen çabalara rağmen hala yaygındır. Endonezya, sağlık hizmetlerine; özellikle de yüksek derecede duyarlı ve spesifik moleküler araştırmaya erişime eşit olmayan bir dağılımıyla, dünyadaki toplam TB yükünün en yüksek olduğu üçüncü ülkedir. Enfeksiyonun kontrol altına alınması için hızlı ve doğru TB tanısı çok önemlidir. ARB smear testi (balgam yayma), kolayca erişilebilir ve uygun maliyetli bir testtir. Ancak, bazı eksiklikleri vardır. Akciğer, perikardiyal, peritoneal, utero-over, genitoüriner ve dalak tutulumu ile ikinci basamak bir sağlık tesisine başvuran, öncesinde sağlıklı 23 yaşındaki Endonezyalı bir kadında, ARB yayma negatif dissemine tüberküloz (TB) saptadığımız olguyu sunuyoruz. Klinisyen, hastanın kliniği ve hastalığın endemik epidemiyolojisini göz önüne alarak, pozitif mikrobiyoloji ve tanısal biyopsi sonucu olmadan anti-tüberküloz tedavisine başlamayı tercih etti. Anti-tüberküloz tedavinin başlanmasından 2 ay sonra ortaya çıkan pozitif mikobakteriyel kültür ile tanı doğrulandı. Ayrıca, diğer ülkelerden bildirilen 20 adet immünokompetan dissemine tüberkülozuları da inceledik.

Anahtar Kelimeler: yaygın tüberküloz, tanı, endemik, immünkompetent

Massive Disseminated Tuberculosis in an Immunocompetent Patient: Early Diagnostic and Empiric Treatment Approach from an Endemic Country: Indonesia (A Case Report and Literature Review)

Allen Widysanto1, Audrey Suryani Soetjipto2, Nata Pratama Lugito3
1Department Of Pulmonary And Respiratory Medicine, Siloam Lippo Village Karawaci, Pelita Harapan University, Tangerang, Indonesia
2General Practitioner, Pelita Harapan University, Tangerang, Indonesia
3Department Of Internal Medicine, Siloam Lippo Village Karawaci, Pelita Harapan University, Tangerang, Indonesia

Tuberculosis is still rampant, despite the centuries of efforts to conquer it. Indonesia is host to the third highest TB burden in the world, with an uneven distribution of health care access, and especially to highly sensitive and specific molecular investigations. Rapid and accurate TB diagnosis is crucial for the control of the infection. An AFB smear test is easily accessed and is cost-effective, although there are a number of shortcomings with the approach. We report here on a case of negative acid-fast bacilli (AFB) smear disseminated tuberculosis (TB) in a previously healthy 23-year-old Indonesian female who presented to a secondary care facility with pulmonary, pericardial, peritoneal, utero-ovarian, genitourinary and splenic involvement. The clinician chose to start anti-tuberculosis therapy without a positive microbiology and biopsy for bacterial load containment purposes, considering also the patient’s clinical and endemic epidemiology. The diagnosis was confirmed with a positive mycobacterial culture after the initiation of anti-tuberculosis therapy. In the present study, we also review the diagnosis of 20 other cases of disseminated tuberculosis reported in other countries.

Keywords: Disseminated TB, diagnosis, endemic, immunocompetent

Allen Widysanto, Audrey Suryani Soetjipto, Nata Pratama Lugito. Massive Disseminated Tuberculosis in an Immunocompetent Patient: Early Diagnostic and Empiric Treatment Approach from an Endemic Country: Indonesia (A Case Report and Literature Review). Respir Case Rep. 2019; 8(3): 86-93

Sorumlu Yazar: Allen Widysanto, Indonesia
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale