e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Obstrktif Uyku Apne Sendromunun Neden Olduu Sins Ven Trombozu Olgusu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(1): 68-71 | DOI: 10.5505/respircase.2017.26234

Obstrktif Uyku Apne Sendromunun Neden Olduu Sins Ven Trombozu Olgusu

Handan nn Kseolu1, Betl evik2, Erkan Gke3, Harun Soyal4, Semiha Glsm Kurt2
1Gaziosmanpaa niversitesi Tp Fakltesi Gs Hastalklar Anabilim Dal, Tokat
2Gaziosmanpaa niversitesi Tp Fakltesi Nroloji Anabilim Dal, Tokat
3Gaziosmanpaa niversitesi Tp Fakltesi Radyoloji Anabilim Dal, Tokat
4Ahi Evran niversitesi Eitim ve Aratrma Hastanesi, Kulak Burun Boaz Anabilim Dal, Krehir

Obstrktif uyku apne sendromu (OSAS) serebrovaskler sistemle ilikili birok komplikasyona yol aabilmektedir. Hipoksi, inflamasyon, oksidatif stres ve hiperkoaglabilite, serebrovaskler patolojinin geliiminde rol oynayan patofizyolojik mekanizmalardr. Bu yazda sins ven trombozu ile seyreden ve pozitif havayolu basnc tedavisi ile semptomlarnda dzelme izlenen 31 yanda bir OSAS olgusu sunulmutur.

Anahtar Kelimeler: Obstrktif uyku apne sendromu, sins ven trombozu, hipoksemi, pozitif havayolu basn tedavisi

A Case of Sinus Venous Thrombosis Caused by Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Handan nn Kseolu1, Betl evik2, Erkan Gke3, Harun Soyal4, Semiha Glsm Kurt2
1Department of Pulmonary Diseases, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaa University, Tokat, Turkey
2Department of Neurology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaa University, Tokat, Turkey
3Department of Radiology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaa University, Tokat, Turkey
4Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, Ahi Evran University, Krehir, Turkey

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) can lead to many complications associated with cere-brovascular system. Pathophysiological mechanisms in the development of cerebrovascular pathology include hypoxia, inflammation, oxidative stress and hypercoagulability. Herein, we report a 31-year-old patient with OSAS which was associated with sinus venous thrombosis whose symptoms improved with positive airway pressure therapy.

Keywords: Obstructive sleep apnea syndrome, sinus venous thrombosis, hypoxemia, positive airway pressure therapy

Handan nn Kseolu, Betl evik, Erkan Gke, Harun Soyal, Semiha Glsm Kurt. A Case of Sinus Venous Thrombosis Caused by Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Respir Case Rep. 2017; 6(1): 68-71

Sorumlu Yazar: Handan nn Kseolu, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale