e-ISSN 2147-2475
Cilt : 5 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Akciğer kanserini taklit eden büyük kitle görünümlü Wegener Granülomatozu olgusu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(3): 174-177 | DOI: 10.5505/respircase.2016.48343

Akciğer kanserini taklit eden büyük kitle görünümlü Wegener Granülomatozu olgusu

Mevlüt Karataş1, Songül Özyurt1, Aziz Gümüş1, Halit Çınarka1, Ünal Şahin1, Recep Bedir2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Patoloji Kliniği, Rize

Wegener granülomatozu primer olarak, akciğer, böbrek ve alt solunum yollarında hastalık yapan, küçük arterleri tutan bir vaskülit tipidir. Olguların %50-90’nında akciğer tutulumu görülmektedir. Akciğer tutulumu nodül ya da kitle lezyon olarak kendini gösterebilmektedir. Lezyonlar yaklaşık 30-70 mm büyüklüğünde olabilmektedir. Tanı aşamasında özellikle kitle lezyonlar yanlış değerlendirilip başta akciğer kanseri olmak üzere gerçek hastalık gözden kaçabilmektedir. Yirmi sekiz yaşında ön planda nefes darlığı, solda göğüs ağrısı şikayeti olan bayan hastanın sigara ve başka hastalık öyküsü yoktu. Akciğer tomografisinde solda 92x103 mm ebadında, kenarları kısmen spiküler kitlesi olan ve ön tanıda akciğer kanserini düşündüren bir wegener granülomatozu olgusunu ve tanı koyma aşamasında karşılaştığımız güçlükleri tartıştık. Wegener granülomatozu akciğer tutulumunda tanı aşamasında dikkatli olunması gerektiğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Wegener granülamatozu, vaskülit, akciğer kanseri

A Wegener Granulomatosis case with a huge lung lesion mimicking lung cancer

Mevlüt Karataş1, Songül Özyurt1, Aziz Gümüş1, Halit Çınarka1, Ünal Şahin1, Recep Bedir2
1Recep Tayyip Erdoğan University, Division Of Chest Disease, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan University, Division Of Pathology, Rize

Wegener granulomatosis is a vasculitis of small arteries, primarily causing diseases of lung, kidneys and lower respiratory system. About 50 to 90 % of cases present with pulmonary involvement, sometimes with a nodule (single or multiple) or mass lesion. Lung lesions may range between 30 to 70 mm in size. These lesions can be evaluated false in the initial diagnosis and the main diseases such as lung cancer may be overlooked. A 28-year-old woman complaining of left-sided chest pain, shortness of breath with no history of smoking presented with a quite large and partly spiculated contours mass lesion of 92x103 mm in size on the left side of the lung on computed tomography, mimicking primarily lung cancer. In this case, we discuss the challenges we faced in the stage of diagnosis to emphasize that lung involvement of Wegener granulomatosis should be recognized in the diagnosis.

Keywords: Wegener granulomatosis, vasculitis, lung cancer

Mevlüt Karataş, Songül Özyurt, Aziz Gümüş, Halit Çınarka, Ünal Şahin, Recep Bedir. A Wegener Granulomatosis case with a huge lung lesion mimicking lung cancer. Respir Case Rep. 2016; 5(3): 174-177

Sorumlu Yazar: Mevlüt Karataş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale