e-ISSN 2147-2475
Cilt : 6 Say : 2 Yl : 2022

Hzl Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Pulmoner tberkloz ve sarkoidoz birliktelii [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(2): 86-89 | DOI: 10.5505/respircase.2017.57855

Pulmoner tberkloz ve sarkoidoz birliktelii

Serap Argun Bar1, Adnan Batman2, Salih Kk1, Sevtap Gmta3
1Kocaeli niversitesi Tp Fakltesi, Gs Hastalklar Anabilim Dal, Kocaeli
2Mu Devlet Hastanesi, Hastalklar Blm, Mu
3Kocaeli niversitesi Tp Fakltesi, Radyoloji Anabilim Dal, Kocaeli

Sarkoidoz ve tberkloz farkl etyoloji ve tedaviye sahip ancak klinik ve histolojik olarak birbiri ile ska karan hastalklardr. Tberkloz ve sarkoidoz birliktelii nadirdir. Burada mikrobiyolojik ve histopatolojik olarak kantlanm tberkloz ve sarkoidoz birliktelii olan olgu sunulmaktadr.

Anahtar Kelimeler: sarkoidoz, tberkloz, birliktelik, tan

Coexistence of pulmonary tuberculosis and sarcoidosis

Serap Argun Bar1, Adnan Batman2, Salih Kk1, Sevtap Gmta3
1Department of Pulmonary Diseases, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey
2Department of Internal Medicine, Mus Government Hospital, Mus, Turkey
3Department of Radiology, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey

Tuberculosis (TB) and sarcoidosis are granulomatous diseases with different etiologies and management; however, they have similar clinical and histological characteristics. Coexistence of TB and sarcoidosis is extremely rare. Presently described is a case of coexistence of pulmonary tuberculosis and sarcoidosis confirmed microbiologically and histopathologically.

Keywords: sarcoidosis, tuberculosis, coexistence, diagnosisSerap Argun Bar, Adnan Batman, Salih Kk, Sevtap Gmta. Coexistence of pulmonary tuberculosis and sarcoidosis. Respir Case Rep. 2017; 6(2): 86-89

Sorumlu Yazar: Serap Argun Bar, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale