e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science lmcl Bir Di Apsesi: Desendan Nekrotizan Mediastinit [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(1): 23-26 | DOI: 10.5505/respircase.2013.58066

lmcl Bir Di Apsesi: Desendan Nekrotizan Mediastinit

Atalay ahin1, Fatih Meteroglu1, smet Rezani Toptanci2, Tahir evval Eren1, Canan Eren3
1Dicle niversitesi, Tp Fakltesi, Gs Cerrahisi Ad, Diyarbakr, Trkiye
2Dicle niversitesi, Di Hekimlii Fakltesi, Diyarbakr, Trkiye
3Diyarbakr ocuk Hastalklar Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Servisi, Diyarbakr

Mediastinit, mediastendeki hayati organlarn etrafnda nadir grlen enfeksiyz bir hastalktr. Desendan nekrotizan mediastinite odontojenik, farengeal, servikal enfeksiyonlar, sternotomi veya tan ve tedavi amal giriimler sebeb olur. Zamannda tan konulmaz ve uygun olarak tedavi edilmezse sonu fatal olur. Tedavideki gecikme enfeksiyonun mediastene yaylmasna yol aar. Di apsesinden muzdarip 17 yandaki kzda gelien desendan nekrotizan mediastinit olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Di apsesi, mediastinit, farengeal enfeksiyon.

Fatal Dental Abscess: Descending Necrotising Mediastinitis

Atalay ahin1, Fatih Meteroglu1, smet Rezani Toptanci2, Tahir evval Eren1, Canan Eren3
1Dicle University, Medical School, Department Of Thoracic Surgery, Diyarbakir, Turkey
2Dicle University, School Of Dentristry, Diyarbakir, Turkey
3Diyarbakr Children Hospital, Department Of Clinical Microbiology, Diyarbakr, Turkey

Mediastinitis is a rare infectious disease around the vital organs in the mediastinum. Descending necrotizing mediastinitis (DNM) is caused by odontogenic, pharyngeal, cervical infections, sternotomy or diagnostic and therapeutic instrumentation. Unless it is diagnosed in a timely manner and properly treated, the outcome is fatal. Delay in treatment leads to the spread of the infection down to the mediatinum. We present a case of DNM in 17-year-old girl suffering from a dental abscess.

Keywords: Dental abscess, mediastinitis, pharyngeal infection.

Atalay ahin, Fatih Meteroglu, smet Rezani Toptanci, Tahir evval Eren, Canan Eren. Fatal Dental Abscess: Descending Necrotising Mediastinitis. Respir Case Rep. 2013; 2(1): 23-26

Sorumlu Yazar: Atalay ahin, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale