e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science HIV Seronegatif Hastada Parasternal Tberkloz ve nsidental Abdominal Kitle [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(1): 45-47 | DOI: 10.5505/respircase.2017.75436

HIV Seronegatif Hastada Parasternal Tberkloz ve nsidental Abdominal Kitle

Deniz Kzlrmak1, Mjgan Zuhal Gler2, Ebru nsal3, Filiz imen2, Nermin apan2
1Turgut zal niversitesi Tp Fakltesi, Gs Hastalklar Ana Bilim Dal, Ankara
2Atatrk Gs Hastalklar Ve Gs Cerrahisi Eitim Ve Aratrma Hastanesi, Gs Hastalklar Ana Bilim Dal, Ankara
3Yldrm Beyazt niversitesi Tp Fakltesi, Gs Hastalklar Ana Bilim Dal, Ankara

Yumuak doku tberklozu nadir grlen akcier d tberkloz formudur. zellikle primer akcier tberklozunun elik etmedii durumlarda klinik olarak malignite ile karabilmektedir. Olgumuz, HIV seronegatif, 39 yanda bir bayan hastadr. Sternum n ksmnda ele gelen ilik ikyeti olan hastaya kitle rezeksiyonu yaplm ve patolojisi kazeifiye granlomatz inflamasyon olarak raporlanmtr. Hastaya yeni olgu akcier d tberkloz tansyla drtl anti-TB tedavi baland. Fizik muayenesinde sa alt kadran hassasiyeti saptanan hastann abdomen ultrasonunda ve tomografisinde sa alt kadranda kitle lezyonu grld. Gastroenteroloji tarafndan kolonoskopide; kan kolonda, biyopsi sonrasnda prlan bir akntnn boald kitle grld. Hastann patoloji raporu granlomatz nekroz olarak yorumland. Yumuak doku tberklozu tans ile takip edilen hastaya, elik eden gastrointestinal tberkloz tans konuldu ve hastann tedavi sresi 9 ay olarak uzatld. Tberkloz nedeni ile takip edilen hastalarda, sistem sorgular ve fizik muayeneleri, baka bir tberkloz odann belirtisini de ortaya karabilmektedir. Olgumuzda elik eden gastrointestinal tberkloz tans nedeni ile tedavi sresi uzamtr.

Anahtar Kelimeler: Akcier d tberkloz, abdominal, kitle

Parasternal Tuberculosis and Incidental Abdominal Mass in an HIV Seronegative Patient

Deniz Kzlrmak1, Mjgan Zuhal Gler2, Ebru nsal3, Filiz imen2, Nermin apan2
1Department of Pulmonary Diseases, Turgut zal University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Pulmonary Diseases, Atatrk Chest Diseases and Chest Surgery Education and Training Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Pulmonary Diseases, Yldrm Beyazt University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Soft tissue tuberculosis is a rare form of extrapulmonary tuberculosis. It can be clinically confused with malignancy, particularly in cases without accompaniment of primary pulmonary tuberculosis. A 39-year-old female, HIV-seronegative patient was admitted with a complaint of a palpable swelling in front of the sternum. After surgical resection, the pathological result was reported as granulomatous inflammation. The patient was diagnosed with extrapulmonary tuberculosis, and anti-tuberculosis treatment was started. She had tenderness in the right lower quadrant on physical examination. Ultrasound and tomography scans showed a 6x5 cm mass in the right lower quadrant. Colonoscopy revealed a mass on the ascending colon, in which purulent discharge after biopsy was reported. Its pathology result was reported as granulomatous necrosis. We diagnosed the patient with soft tissue tuberculosis with concomitant gastrointestinal tuberculosis. She received treatment for nine months.

Keywords: Extrapulmonary tuberculosis, abdominal, mass

Deniz Kzlrmak, Mjgan Zuhal Gler, Ebru nsal, Filiz imen, Nermin apan. Parasternal Tuberculosis and Incidental Abdominal Mass in an HIV Seronegative Patient. Respir Case Rep. 2017; 6(1): 45-47

Sorumlu Yazar: Ebru nsal, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale