e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Sar trnak sendromu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2012; 1(2): 29-32 | DOI: 10.5505/respircase.2012.77487

Sar trnak sendromu

Veli Cetinsu
Edirne Devlet Hastanesi

Sar trnak sendromu, trnaklarda sar renk deiiklii, plevral sv, bronektazi, sinzit ve lenfdemle karakterize nadir bir sendromdur. Etyolojisi bilinmemektedir. Genel kabul edilen gre gre lenfatik damarlardaki bir anomali sonucu gelimektedir. Mendelian gei bulunmamaktadr. Kadn erkek oran eittir. En nemli semptom trnaklarn sararmasdr ve bazen mantar infeksiyonlar ile kartrlr. Plevral mayi ve sinzite ait semptomlar bulunur ve bunlarda otoimmun hastalklar ve baz maling hastalklara rastlanabilir. Malign hastalklarn tedavisi sonras trnak semptomlar gerileyebilir. Bazen tberkloz ve miyokard enfarktsnden sonra da olutuu bildirilmitir. Alfa tokoferolun etkili olduunu syleyen yaynlar bulunmaktadr. Bu yazda, ksrk, nefes darl, hrltl solunum, balgam karma ve trnaklarda sararma ikayetleri olan 40 yandaki bir erkek hastay sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: plevral efzyon, sinusit, bronektazi, sar trnak, lenfdem, otoimmun hastalklar

Yellow Nail Syndrome

Veli Cetinsu
Edirne Goverment Hospital

Yellow Nail Syndrome (YNS) is a clinical condition characterized with the yellow colouring of the nails, pleural effusion, bronchectasis, sinusitis, and lymphedema. The ethiology of YNS is unknown. It is widely accepted that this syndrome is originated from an anomaly of the lymphatic vessels and there is no Mendelian inheritance. Male and female ratio is equal. The most significant finding is the yellow colouring of the nails and can be misdiagnosed as fungal infection in some cases. Pleural effusion and sinusitis findings should accompany this condition and can be encountered with some malignant and autoimmune diseases. Nail findings can regress with the treatment of the underlying malignant diseases. Rare cases associated with tuberculosis or myocardial infarction has also been reported. Alpha-tocopherol is reported to be effective in the treatment of YNS in the literature. In this study we present a rare case 40 years old male YNS patient enclosing accompany the syndrome like coughing, shortness of breath, sputum production, stertorous respiration and yellow colouring of the nails.

Keywords: pleural effusion, sinusitis, bronchiectasis, yellow nail, lymphedema, autoimmune disease

Veli Cetinsu. Yellow Nail Syndrome. Respir Case Rep. 2012; 1(2): 29-32

Sorumlu Yazar: Veli Cetinsu, Trkiye
LookUs & Online Makale