e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
KOAH Tanl Bir Olguda e Uygunluk Deerlendirmesi [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(1): 41-46 | DOI: 10.5505/respircase.2021.05668

KOAH Tanl Bir Olguda e Uygunluk Deerlendirmesi

Merve Atik, Ayse Coskun Beyan, Arif Hikmet mrn
Dokuz Eyll niversitesi Tp Fakltesi, ve Meslek Hastalklar Bilim Dal, zmir

Gnmzde alan nfusun, yaklak %25inde en az bir kronik hastalk vardr. Bu nedenle ie uygunluk kavram olduka nem tamaktadr. Bu yazda kronik obsrktif akcier hastal (KOAH) tans ile i ve meslek hastalklar kliniimize bavuran bir alann, ie uygunluk sreci; detayl i analizi ve ileri fonksiyonel inceleme ile birlikte deerlendirilmitir. ki yldr KOAH tans olan 39 yanda erkek, jant fabrikasnda almaktayd. Yaplan kardiyopulmoner egzersiz testi ve i analizi sonucunda yapt iin enerji gereksiniminin, olgunun kabul edilebilir limit deerlerinin zerinde olduu belirlendi. Ortamdaki toz ve metal dumannn da KOAH alevlenmesine ve progresyonuna katks olabilecei dnld. Tanmlanan risklerden uzak kalacak ve kardiopulmoner kapasitesine uygun ekilde i modifikasyonu yaplmas nerildi. e uygunluk deerlendirmesi, i ve meslek hastalklar uzmanlar bata olmak zere pek ok disiplinin bir arada almasnn gerektii, alann sal ve iin devamn korumay amalayan nemli bir alandr.

Anahtar Kelimeler: KOAH, e uygunluk, fonksiyonel deerlendirme

Evaluation of fitness for work in a Case with COPD

Merve Atik, Ayse Coskun Beyan, Arif Hikmet mrn
Department of Occupational Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

Today, approximately 25% of the working populations have at least one chronic disease, and so the delineation fitness for work is quite important. The process for the evaluation of fitness for work is evaluated in this paper, alongside a detailed work analysis and a further functional evaluation of an employee who presented to our work and occupational illnesses clinic with a diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). A 39-year-old male with the diagnosis of COPD, who was employed at a rim factory, was subjected to a cardiopulmonary exercise test, and a work analysis revealed that the energy requirement of the work was above the acceptable limits for the case. The smoke, dust and metal identified in the environment were thought to contribute to the exacerbation and progression of COPD. Modifications to the patients work to suit his cardiopulmonary capacity, and reducing the defined risks was suggested. Evaluating work compatibility is an important area of study requiring the collaboration of many disciplines, and occupational disease specialists in particular, with the am being to protect the health of the workforce and the continuity of works.

Keywords: COPD, functional evaluation, fitness for work

Merve Atik, Ayse Coskun Beyan, Arif Hikmet mrn. Evaluation of fitness for work in a Case with COPD. Respir Case Rep. 2021; 10(1): 41-46

Sorumlu Yazar: Merve Atik, Trkiye
LookUs & Online Makale