e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Torasik Splenosis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(1): 63-66 | DOI: 10.5505/respircase.2021.43043

Torasik Splenosis

Hseyin Fatih Sezer1, Tuba ifti Ksbeci2, Ahmet Hamdi Ilgazl3
1Kocaeli niversitesi Tp Fakltesi, Gs Cerrahisi Anabilim Dal, Kocaeli
2Yozgat ehir Hastanesi, Yozgat
3Kocaeli niversitesi Tp Fakltesi, Gs Hastalklar Anabilim Dal, Kocaeli

Vcudun birok yerine dalak dokusunun yaylmas ototransplantasyon splenosis olarak tanmlanr. Edinsel ve nadir bir durumdur. Diyafragma laserasyonuna bal olarak dalak dokusunun toraks iine fokal yaylm torasik splenosis olarak adlandrlmaktadr. Sol hemithoraxta birden fazla plevral bazl nodl olarak grlr. Genellikle dalak yaralanmas ve sol diyafragmatik rptr kombinasyonuna neden olan knt travma sonrasnda ortaya kar. almamzda, 14 yl nce ateli silah yaralanmas sonras nedeniyle splenektomi yaplm 18 yandaki erkek hastada gelien intratorasik splenozis olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Torasik splenosis, splenektomi, travma

Thoracic Splenosis

Hseyin Fatih Sezer1, Tuba ifti Ksbeci2, Ahmet Hamdi Ilgazl3
1Department of Thoracic Surgery, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
2Yozgat State Hospital
3Department of Pulmonology, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

The spread of spleen tissue through different parts of the body is referred to as autotransplantation splenosis, and is an acquired and rare condition. The focal spread of splenic tissue into the thorax due to diaphragm laceration is referred to as thoracic splenosis, and may present as more than one pleural nodule in the left hemithorax. It usually occurs after a blunt trauma causing a combination of spleen injury and left diaphragmatic rupture. In the present study, we present a case of intrathoracic splenosis in an 18-year-old male patient who had undergone a splenectomy 14 years earlier after suffering a gunshot wound.

Keywords: Thoracic splenosis, splenectomy, traumaHseyin Fatih Sezer, Tuba ifti Ksbeci, Ahmet Hamdi Ilgazl. Thoracic Splenosis. Respir Case Rep. 2021; 10(1): 63-66

Sorumlu Yazar: Hseyin Fatih Sezer, Trkiye
LookUs & Online Makale