e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Mesleksel Eksojen Lipoid Pnömoni: Genellikle Gecikmiş Tanı [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(1): 6-9 | DOI: 10.5505/respircase.2019.19971

Mesleksel Eksojen Lipoid Pnömoni: Genellikle Gecikmiş Tanı

Feriel Dhouib, Mounira Hajjaji, Kaouthar Jmal Hammami, Mohamed Larbi Masmoudi
Mesleki Tıp Bölümü- Hedi Chaker Hastane

Exogenous lipoid pnömoni seyrek görülen bir hastalıktır ve mesleksel etyoloji de nadirdir. Mesleki maruziyete bağlı olgular, genellikle sifonerler ve ateş yutanlar gibi lipid maddelerin aspirasyonundan kaynaklanırlar. Biz, makinaları onaran ve yağlama için yağ spreyi kullanan bir hastada, eksojen lipoid pnömoni olgusunu sunuyoruz. Hastanın mesleki maruziyetlerinin ihmal edilmesi nedeniyle tanısı iki yıl gecikmişti. Ana tedavi, nedensel ajana maruz kalmanın önlenmesidir. İzlemlerinde klinik ve radyolojik iyileşme görüldü.

Anahtar Kelimeler: Lipoid pnömoni, mesleki maruziyet, yağlayıcı madde

Occupational Exogenous Lipoid Pneumonia: A Commonly Delayed Diagnosis

Feriel Dhouib, Mounira Hajjaji, Kaouthar Jmal Hammami, Mohamed Larbi Masmoudi
Department Of Occupational Medicine - Hospital Hedi Chaker - Sfax - Tunisia

Exogenous lipoid pneumonia is an uncommon disease and an occupational etiology is rare. Occupational cases are usually related to aspiration of lipid substances, such as in cases of those who siphon fuel and fire-eaters. Presented here is a rare case of exogenous lipoid pneumonia in a mechanic using a grease spray for lubrication in whom diagnosis was delayed for 2 years because physicians initially neglected to consider his occupational history. Avoidance of occupational exposure to the causal agent was the main treatment and subsequent monitoring confirmed clinical and radiological improvement.

Keywords: Lipoid pneumonia, occupational exposure, lubricant

Feriel Dhouib, Mounira Hajjaji, Kaouthar Jmal Hammami, Mohamed Larbi Masmoudi. Occupational Exogenous Lipoid Pneumonia: A Commonly Delayed Diagnosis. Respir Case Rep. 2019; 8(1): 6-9

Sorumlu Yazar: Feriel Dhouib, Tunisia
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale