e-ISSN 2147-2475
Cilt : 8 Sayı : 1 Yıl : 2023

Hızlı Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - Şubat 2019
OLGU SUNUMU
1.
Akciğer Kanseri Olarak Yanlış Tanı Alan İmmün Sistemi Sağlıklı EBUS-TBİA ile İnvazif Pulmoner Aspergillozis Tanısının Konan Bir Olgu
A Case of Invasive Pulmonary Aspergillosis in an Immunocompetent Patient Diagnosed by EBUS-TBNA, Misdiagnosed as Lung Cancer.
Taeyun Kim, Hyunji Choi, Jinyoung Lee, Jehun Kim
doi: 10.5505/respircase.2019.49140  Sayfalar 1 - 5

2.
Mesleksel Eksojen Lipoid Pnömoni: Genellikle Gecikmiş Tanı
Occupational Exogenous Lipoid Pneumonia: A Commonly Delayed Diagnosis
Feriel Dhouib, Mounira Hajjaji, Kaouthar Jmal Hammami, Mohamed Larbi Masmoudi
doi: 10.5505/respircase.2019.19971  Sayfalar 6 - 9

3.
Soliter Pulmoner Nodül ile Karışan Pulmoner Arteriovenöz Malformasyon Olgusu
A Case of Pulmonary Arteriovenous Malformation Mimicking Solitary Pulmonary Nodule
Fatmanur Çelik Başaran, Canan Doğan, Mine Gayaf, Ahmet Emin Erbaycu
doi: 10.5505/respircase.2019.54771  Sayfalar 10 - 13

4.
Nadir Görülen Semptomatik İntrapulmoner Bronkojenik Kist
A Rarely Seen Symptomatic Intrapulmonary Bronchogenic Cyst
Cenk Balta, Şamil Günay
doi: 10.5505/respircase.2019.98700  Sayfalar 14 - 16

5.
Pulmoner Emboli Tanısı Hala Bir İkilem mi? Hangi Skorlama Sistemi Bizi Tanıya Götürür?: Olgu Sunumu
Is the Diagnosis of Pulmonary Embolism Using Scoring Systems Still a Dilemma?: A Case Report
Alten Oskay, Cihangir Çelik, Kıvanç Karaman, Hamit Hakan Armağan, Önder Tomruk
doi: 10.5505/respircase.2019.35762  Sayfalar 17 - 20

6.
Plevral Mezotelyomalı Bir Hastada Bilateral Non-arteritik İskemik Optik Nöropati ve Minimal Değişiklik Hastalığı
Minimal change disease and bilateral non-arteritic ischemic optic neuropathy in a patient with pleural mesothelioma
Senyo Tagboto
doi: 10.5505/respircase.2019.14471  Sayfalar 21 - 25

7.
Fluorourasil, Leucoverin ve Oxaliplatin Tedavisine Sekonder Akciğer Toksistesi: Olgu Sunumu
Pulmonary Toxicity Secondary to Fluorouracil, Leucoverin and Oxaliplatin Treatment: A Case Report
Fatma Tokgöz Akyıl, Mustafa Akyil, Erdem Şen, Meltem Ağca, Tülin Sevim
doi: 10.5505/respircase.2019.43433  Sayfalar 26 - 30

8.
Tc-99m DTPA Klirens Yönteminin Amiodaron'un İndüklediği Akciğer Hasarının Uzun Dönem Takibinde Tanısal Gücü
The Diagnostic Facility of Tc-99m DTPA Clearance Method in the Long Term Follow-up of Improvement of Amiodarone-Induced Lung Damage
Zehra Pınar Koç, Pelin Özcan Kara, Mukadder Çalıkoğlu
doi: 10.5505/respircase.2019.59251  Sayfalar 31 - 34

9.
Hiperkapnik Solunum Yetmezliği ve Yüksek Akım Nazal Oksijen Tedavisi
Hypercapnic Respiratory Failure and High Flow Nasal Oxygen Therapy
Fatma İrem Yeşiler, Deniz Kosovalı, Ümit Gökhan Şendur, Abdülhamit Sutukoğlu, Mustafa Kemal Bayar
doi: 10.5505/respircase.2019.47113  Sayfalar 35 - 39

LookUs & Online Makale