e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Soliter Pulmoner Nodül ile Karışan Pulmoner Arteriovenöz Malformasyon Olgusu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(1): 10-13 | DOI: 10.5505/respircase.2019.54771

Soliter Pulmoner Nodül ile Karışan Pulmoner Arteriovenöz Malformasyon Olgusu

Fatmanur Çelik Başaran1, Canan Doğan2, Mine Gayaf3, Ahmet Emin Erbaycu3
1SBÜ Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Akciğer Nakli Kliniği, Ankara
2Isparta Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Isparta
3SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Pulmoner arteriyovenöz malformasyonlar (PAVMs) pulmoner arter ve venler arasındaki anormal bağlantılardır. Sıklıkla izole anomali şeklinde görülürler ancak multiple olarak Herediter Hemorajik Telenjiektazi’ye eşlik edebilirler. Genelde asemptomatik olmakla birlikte hemoptizi ve hipoksemi kliniği ile de karşımıza çıkabilmektedir. PAVM’ler çoğu zaman radyolojik olarak soliter pulmoner nodül veya multipl nodüller ile karışabilmektedir. Bizim olgumuzda da radyolojik olarak soliter pulmoner nodül ile karışan bir radyolojik görünüm mevcuttu.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner arteriyovenöz malformasyon, Taklit eden, Soliter pulmoner nodül

A Case of Pulmonary Arteriovenous Malformation Mimicking Solitary Pulmonary Nodule

Fatmanur Çelik Başaran1, Canan Doğan2, Mine Gayaf3, Ahmet Emin Erbaycu3
1University of Health Sciences, Turkiye Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery and Lung Transplantation, Ankara, Turkey.
2Isparta State Hospital, Department of Pulmonary Medicine,Isparta, Turkey
3University of Health Sciences, Dr. Suat Seren Pulmonary Medicine and Surgery Training and Research Hospital, Department of Pulmonary Medicine,İzmir, Turkey

Pulmonary arteriovenous malformations (PAVMs) are abnormal connections between the pulmonary arteries and veins. They are frequently seen as isolated anomalies, but they may also occur as multiple malformations, as in cases of hereditary hemorrhagic telangiectasia. Although PAVMs are generally asymptomatic, hemoptysis and hypoxemia may also be present. Radiologically, PAVMs often mimic solitary or multiple pulmonary nodules. The present case report is a description of the radiological appearance of PAVMs mimicking a solitary pulmonary nodule.

Keywords: Pulmonary arteriovenous malformations, Mimicking, Solitary Pulmonary Nodüle

Fatmanur Çelik Başaran, Canan Doğan, Mine Gayaf, Ahmet Emin Erbaycu. A Case of Pulmonary Arteriovenous Malformation Mimicking Solitary Pulmonary Nodule. Respir Case Rep. 2019; 8(1): 10-13

Sorumlu Yazar: Fatmanur Çelik Başaran, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale