e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Fluorourasil, Leucoverin ve Oxaliplatin Tedavisine Sekonder Akciğer Toksistesi: Olgu Sunumu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(1): 26-30 | DOI: 10.5505/respircase.2019.43433

Fluorourasil, Leucoverin ve Oxaliplatin Tedavisine Sekonder Akciğer Toksistesi: Olgu Sunumu

Fatma Tokgöz Akyıl1, Mustafa Akyil2, Erdem Şen3, Meltem Ağca4, Tülin Sevim4
1Çanakkale Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları
2Çanakkale Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi
3Çanakkale Devlet Hastanesi, Onkoloji
4Sureyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları

Günümüzde, FOLFOX (5-fluorourasil, leucoverin ve oxaliplatin) ileri evre veya metastatik
gastrointestinal sistem tümörlerinde ilk sırada kullanılan kemoterapötik rejimdir. Bu rejimin
hematolojik, gastrointestinal ve sensörinöral sistem ile ilgili yan etkileri bilinmesine karşın pulmoner
toksisitesi sınırlı sayıda olgu bildirimleri düzeyindedir. Hızla ilerleyerek mortal seyredebileceğinden
akciğer toksisitesinin erken farkındalığı ve tedavisi önemlidir. Bu yazıda, metastatik özofagus kanseri
nedeniyle kullanılan FOLFOX tedavisine sekonder gelişen interstisyel akciğer hastalığı olgusu nadir
olması nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: ilaç toksisitesi, interstisyel akciğer hastalığı, oxaliplatin

Pulmonary Toxicity Secondary to Fluorouracil, Leucoverin and Oxaliplatin Treatment: A Case Report

Fatma Tokgöz Akyıl1, Mustafa Akyil2, Erdem Şen3, Meltem Ağca4, Tülin Sevim4
1Canakkale State Hospital, Pulmonology
2Canakkale State Hospital, Thoracic Surgery
3Canakkale State Hospital, Oncology
4Sureyyapasa Chest Diseases And Thoracic Surgery Training And Research Hospital, Pulmonology

To date, 5-fluorourasil, leucovorin, and oxaliplatin (FOLFOX) continues to be used as a first-line treatment for advanced or metastatic gastrointestinal system tumors. Though associated hematological, gastrointestinal, and neurosensory toxicities are widely known, pulmonary toxicity has solely been described in case reports. Early diagnosis and treatment is extremely important, since the toxicity may lead to rapid deterioration and mortality. Presently described is the case of a female patient with interstitial lung disease secondary to undergoing a FOLFOX regimen for metastatic esophagus cancer.

Keywords: drug toxicity, interstitial lung disease, oxaliplatin

Olgunun Görüntü Kesitleri


Tedavi Sonrası
Fatma Tokgöz Akyıl, Mustafa Akyil, Erdem Şen, Meltem Ağca, Tülin Sevim. Pulmonary Toxicity Secondary to Fluorouracil, Leucoverin and Oxaliplatin Treatment: A Case Report. Respir Case Rep. 2019; 8(1): 26-30

Sorumlu Yazar: Fatma Tokgöz Akyıl, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale