e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Tekrarlayan Pnömoni Olarak Yanlış Tanı Konan ABPA Olgusunda Değişen Pulmoner İnfiltratlar: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(3): 134-139 | DOI: 10.5505/respircase.2018.20082

Tekrarlayan Pnömoni Olarak Yanlış Tanı Konan ABPA Olgusunda Değişen Pulmoner İnfiltratlar: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Shital PATIL1, Gajanan Gondhali1

Pnömoni, Hindistan gibi tropikal ülkelerde en sık görülen solunumsal problemdir. Allerjik bronkopulmoner aspergillozis (ABPA), pnömoni ve tüberküloz gibi solunumsal hastalıklar ile klinik ve radyolojik olarak karıştırıldığı için genellikle tanıda ve incelemelerde atlanmaktadır. ABPA, uzun süreli atopik astmalı hastalarda Aspergillus antijenine aşırı duyarlılık ile karakterize, aspergillus mantarına ait en iyi tanımlanmış bir tablodur. ABPA’nın hastaneye yatırılan astmatik hastaların %20’sinde ve tüm rinit olgularının %5’inde çeşitli klinik tablolarla ortaya çıktığı bildirilmiştir. Burada, öksürük, ateş, nefes darlığı gibi yakınmaları ile tekrarlayan pnömoni tanısı ile tedavi edilen, birkaç yıldır astım olduğu bilinen orta yaşlı erkek olgu sunulmuştur. Bu olguda, sonuçta ABPA olarak tanı konmuş ve sistemik steroid ve antifungal tedavi ile tam klinik ve radyolojik iyileşme sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: ABPA, tekrarlayan pnömoni, pulmoner infiltrat

Changing Pulmonary Infiltrates in ABPA Misdiagnosed as Recurrent Pneumonia: A Case Report and Review of the Literature

Shital PATIL, Gajanan Gondhali
MIMSR MEDICAL COLLEGE LATUR INDIA

Pneumonia is the most common respiratory problem in tropical countries like India. Allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) is routinely underdiagnosed and under evaluated as a result of clinical and radiological overlap with many other respiratory conditions, including pneumonia and tuberculosis. ABPA is the best-recognized manifestation of the fungus Aspergillus, associated with hypersensitivity to Aspergillus antigens in patients with longstanding atopic asthma. ABPA has been reported to occur in 20% of asthmatic patients admitted to hospitals and in 5% of all rhinitis cases, with varied clinical presentations. This report is a description of the case of a middle-aged male with known asthma for several years and constitutional symptoms, such as a cough, fever, and shortness of breath, who was diagnosed and treated for recurrent pneumonia. The case was eventually confirmed as ABPA, and a complete clinical and radiological response to medical treatment with antifungals and systemic corticosteroids was documented.

Keywords: ABPA, Recurrent pneumonia, fleeting pulmonary infiltrates

Shital PATIL, Gajanan Gondhali. Changing Pulmonary Infiltrates in ABPA Misdiagnosed as Recurrent Pneumonia: A Case Report and Review of the Literature. Respir Case Rep. 2018; 7(3): 134-139

Sorumlu Yazar: Shital PATIL, India
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale