e-ISSN 2147-2475
Cilt : 7 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - Ekim 2018

OLGU SUNUMU
1.
Tekrarlayan Pnömoni Olarak Yanlış Tanı Konan ABPA Olgusunda Değişen Pulmoner İnfiltratlar: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Changing Pulmonary Infiltrates in ABPA Misdiagnosed as Recurrent Pneumonia: A Case Report and Review of the Literature
Shital PATIL, Gajanan Gondhali
doi: 10.5505/respircase.2018.20082  Sayfalar 134 - 139

2.
Persistan Trakeo-kutanöz Fistül: Olgu Sunumu
Persistent Tracheo-cutaneous Fistula: A Case Report
Rajalakshmi Rajagopalan, Rabeeh Parambil, Krithika Sappavoo, Bharat Shenbagaraj, Siva Ashish, Subramaniam Suriyan, Nagesh Nalini Jayanthi
doi: 10.5505/respircase.2018.50470  Sayfalar 140 - 144

3.
Çakmak Gazı İnhalasyonuna Bağlı Nadir Görülen Diffuz Alveolar Hemoraji Olgusu
A Rare Case of Diffuse Alveolar Hemorrhage Secondary to Lighter Gas Inhalation
Melike Yüksel Yavuz, Ceyda Anar, İbrahim Onur Alıcı, Filiz Güldaval, Nur Yücel, Melih Büyükşirin
doi: 10.5505/respircase.2018.94940  Sayfalar 145 - 148

4.
Kronik Lenfositik Lösemili Bir Olguda Pulmoner Lenfositik İnfiltrasyon
Pulmonary Leukaemic Infiltration in Patient with Chronic Lymphocytic Leukaemia
Figen Deveci, Gamze Kırkıl, Mutlu Kuluöztürk, İlknur Çalık, Önsel Öner
doi: 10.5505/respircase.2018.45712  Sayfalar 149 - 153

5.
İnvazif Ürotelyal Karsinomlu Hastada Paklitaksel’e Bağlı Akciğer Toksisitesi
Paclitaxel Associated Lung Toxicity in a Patient with Invasive Urothelial Carcinoma
Merve Erçelik, Özlem Ataoğlu, Pınar Yıldız Gülhan, Fuat Aytekin, Mehmet Fatih Elverişli, Onur Eşbah, Ege Güleç Balbay
doi: 10.5505/respircase.2018.15013  Sayfalar 154 - 157

6.
Sülfasalazin'e Bağlı Gelişen Eozinofilik Pnömoni
Sulfasalazine Induced Eosinophilic Pneumonia
Selma Aydoğan Eroğlu, Hakan Günen, Halil İbrahim Yakar, Dildar Duman
doi: 10.5505/respircase.2018.93764  Sayfalar 158 - 161

7.
Sertralin ilişkili akciğer hastalığı
Sertraline Related Pulmonary Disease
Fatih Uzer, Aliye Candan Öğüş
doi: 10.5505/respircase.2018.49344  Sayfalar 162 - 165

8.
Pulmoner Tromboembolinin Nadir Bir Nedeni Olarak Faktör VII Eksikliği
Factor VII Deficiency as a Rare Cause of Pulmonary Thromboembolism
Fatih Uzer, Tülay Özdemir
doi: 10.5505/respircase.2018.30085  Sayfalar 166 - 168

9.
Konjenital Lober Amfizem: İki Olgu Sunumu
Congenital Lobar Emphysema: Report of Two Cases
Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, Menduh Oruç
doi: 10.5505/respircase.2018.33154  Sayfalar 169 - 172

EDITÖRE MEKTUP
10.
Rosai-Dorfman Hastalığında Akciğer Tutulumu
Rosai-Dorfman Disease with Involvement of the Lungs
Esra Karakuş, Ayşe Selcen Oğuz Erdoğan, Derya Özyörük, Gülşah Bayram
doi: 10.5505/respircase.2018.26879  Sayfalar 173 - 174
Makale Özeti |Tam Metin PDF

YAZAR İNDEKSI
11.
Yazar İndeksi
Author Index

Sayfalar 175 - 176
Makale Özeti |Tam Metin PDF

HAKEM İNDEKSI
12.
Hakem İndeksi
Reviewer Index

Sayfa 177
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale