e-ISSN 2147-2475
Cilt : 7 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Sertralin ilişkili akciğer hastalığı [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(3): 162-165 | DOI: 10.5505/respircase.2018.49344

Sertralin ilişkili akciğer hastalığı

Fatih Uzer1, Aliye Candan Öğüş2
1Kastamonu Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Kastamonu
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Antalya

İnterstisyel akciğer hastalıklarının % 2,5-3’ünün ilaçlarla ilişkili olarak ortaya çıktığı bildirilmektedir. İlaçlar, solunum sisteminin tüm komponentlerinde, yan etkileri gösterebilmektedirler. Altmış sekiz yaşında kadın hasta 2 haftadır olan öksürük ve ateş yakınmaları ile solunum hastalıkları polikliniğine başvurdu. Fizik muayenesinde, solunum sisteminde bilateral alt zonlarda raller duyuldu. Özgeçmişinde depresyon nedeniyle sertralin kullanma öyküsü vardı. Yapılan klinik değerlendirme, radyolojik görüntüleme ve laboratuvar neticelerin sonunda hastaya ilaçlara bağlı interstisyel akciğer hastalığı tanısı kondu. İlaçlara bağlı interstisyel akciğer hastalıkları nadir görüldüğünden literatüre katkı sağlamak amacıyla olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: antidepresan, intersitisyel akciğer hastalığı, sertralin

Sertraline Related Pulmonary Disease

Fatih Uzer1, Aliye Candan Öğüş2
1Department Of Respiratory Medicine, Kastamonu State Hospital, Kastamonu, Turkey
2Department Of Respiratory Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkey

It has been reported that 2.5% to 3% of interstitial lung diseases are related to prescription drugs. Drugs can demonstrate side effects in all components of the respiratory system. A 68-year-old woman was admitted to the department of respiratory diseases with a history of a cough and fever present for 2 weeks. A physical examination revealed crackles in the bilateral lower zones of the respiratory system. She had a history of using sertraline for depression. Based on the results of the clinical evaluation, radiological imaging, and laboratory findings, the patient was diagnosed with interstitial pulmonary disease emerging as a side effect of prescription drug use. As drug-related interstitial lung disease is rare, this case is presented as a contribution to the literature.

Keywords: antidepressant, interstitial lung disease, sertraline

Fatih Uzer, Aliye Candan Öğüş. Sertraline Related Pulmonary Disease. Respir Case Rep. 2018; 7(3): 162-165

Sorumlu Yazar: Fatih Uzer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale