e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science akmak Gaz nhalasyonuna Bal Nadir Grlen Diffuz Alveolar Hemoraji Olgusu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(3): 145-148 | DOI: 10.5505/respircase.2018.94940

akmak Gaz nhalasyonuna Bal Nadir Grlen Diffuz Alveolar Hemoraji Olgusu

Melike Yksel Yavuz1, Ceyda Anar1, brahim Onur Alc1, Filiz Gldaval1, Nur Ycel2, Melih Bykirin1
1zmir Dr. Suat Seren Gs Hastalklar Ve Cerrahisi Eitim Ve Aratrma Hastanesi, Gs Hastalklar Blm, zmir
2zmir Dr. Suat Seren Gs Hastalklar Ve Cerrahisi Eitim Ve Aratrma Hastanesi, Patoloji Blm, zmir

Diffz alveolar hemoraji, etyolojisinde birok nedenin olduu, hemoptizi, anemi, diffz akcier infiltrasyonlar ve solunum yetmezlii ile seyreden hayat tehdit edici bir durumdur. mmn d sebepler arasnda toksik gaz inhalasyonu da vardr. Toksik gazlardan, toplumda uucu madde soluyan kiiler arasnda akmak gaz adyla da bilinen sktrlm btan gaz, bunlardan biridir. Yirmi bir yanda adliyede ktiplik yapan erkek hasta hemoptizi ile bavurdu. Anamnez derinletirildiinde keyif amal akmak gaz soluduu renildi. Hastaya, etyolojisinde bu uucu maddenin rol oynad diffz alveolar hemoraji tans konuldu. akmak gaz inhalasyonunu terk ettikten sonra hemoptizi olmad ve iki ay sonraki toraks bilgisayarl tomografide tama yakn regresyon mevcuttu. Sosyoekonomik durum ayrt etmeden her hastaya madde kullanm sorgulamas yaplmasnn nemini vurgulayan bu olguyu sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: akmak gaz, hemoptizi, diffuz alveolar hemoraji

A Rare Case of Diffuse Alveolar Hemorrhage Secondary to Lighter Gas Inhalation

Melike Yksel Yavuz1, Ceyda Anar1, brahim Onur Alc1, Filiz Gldaval1, Nur Ycel2, Melih Bykirin1
1zmir Dr. Suat Seren Chest Disease And Surgery Training And Research Hospital, Chest Disease Department, zmir
2zmir Dr. Suat Seren Chest Disease And Surgery Training And Research Hospital, Pathology Department, zmir

Diffuse alveolar hemorrhage is a life-threatening condition with a varied etiology and one which may be seen with hemoptysis, anemia, diffuse pulmonary infiltrates, or respiratory failure. Toxic gas inhalation is also among the non-immune causes of this disorder. Compressed butane gas, also referred to as lighter gas, is one example, and is a volatile substance inhaled by some individuals as a means to experience euphoria. A 21-year-old male patient, who was a clerk at the courthouse, was admitted with hemoptysis. A detailed history revealed experience breathing lighter gas for pleasure. The patient was diagnosed with diffuse alveolar hemorrhage, and it was concluded that this volatile substance played a role in the etiology of the condition. Hemoptysis was not observed after the patient discontinued lighter gas inhalation and near-total regression was observed in a thorax computed tomography image taken 2 months later. This report is presented to emphasize the importance of inquiring about substance use without regard for the socioeconomic status of the patient.

Keywords: lighter gas, hemoptysis, diffuse alveolar hemorrhage

Olgunun Grnt Kesitleri


Tedavi Sonras
Melike Yksel Yavuz, Ceyda Anar, brahim Onur Alc, Filiz Gldaval, Nur Ycel, Melih Bykirin. A Rare Case of Diffuse Alveolar Hemorrhage Secondary to Lighter Gas Inhalation. Respir Case Rep. 2018; 7(3): 145-148

Sorumlu Yazar: Melike Yksel Yavuz, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale