e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 1 (2)
Cilt: 1  Say: 2 - Haziran 2012

KAPAK
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

EDITR'DEN
2.
Olgu Sunumu Hazrlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
What to consider when preparing a case report
Zafer Kartalolu, Ouzhan Okutan
doi: 10.5505/respircase.2012.29591  Sayfalar 24 - 25
Makale zeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
3.
Karbamazepine Bal Lenfositik nterstisyel Pnmoni
Carbamazepine-Induced Lymphocytic Interstitial Pneumonitis
Ebru Damadolu, Cneyt Saltrk, Ebru Sulu, Sevda Gkceer, Huriye Berk Takr, Leyla Yac Tuncer, Adnan Ylmaz
doi: 10.5505/respircase.2012.02486  Sayfalar 26 - 28

4.
Sar trnak sendromu
Yellow Nail Syndrome
Veli Cetinsu
doi: 10.5505/respircase.2012.77487  Sayfalar 29 - 32

5.
Trakeobronkopatia Osteokondroplastika
Trakeobronchopathia Osteochondroplastica
Glbanu Horzum Ekinci, Murat Kavas, Esra Akktk ngel, Osman Hacmerolu, Bnyamin Burunsuzolu, Yasemin zel, Adnan Ylmaz
doi: 10.5505/respircase.2012.43534  Sayfalar 33 - 36

6.
Diabetik Hastada Sistemik Nokardioz
Systemic Nocardiosis In A Diabetic Patient
Ayegl Akba, Ekrem Cengiz Seyhan, Sinem Nedime Skc, Sedat Altn, Glah Gnlolu, Sezin Altay
doi: 10.5505/respircase.2012.92485  Sayfalar 37 - 41

7.
Yaygn kemik metastaz yapm pulmoner karsinoid tmr
Pulmonary carcinoid tumor presenting with widespread bone metastasis
Ouzhan Okutan, mer Ayten, Ersin Demirer, Necla Ugan, Zafer Kartalolu
doi: 10.5505/respircase.2012.87597  Sayfalar 42 - 46

8.
Bronektazi zemininde gelien tmrlet
Tumorlet emerging on the basis of bronhiectasis
Fatih Meterolu, Atalay ahin, Tahir evval Eren, Selver zener zekinci
doi: 10.5505/respircase.2012.69775  Sayfalar 47 - 50

9.
Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopi ile Tan Konulan Rptre Pulmoner Hidatik Kist
Ruptured Pulmonary Hydatid Cyst Diagnosed by Bronchoscopy
Eylem Sercan zgr, Sibel At Nayc, Ali Nayc, Aye Polat, zlem Cingzler, Cengiz zge
doi: 10.5505/respircase.2012.54254  Sayfalar 51 - 54

10.
Bilateral Pnmotoraks ile Komplike Olan Sarkoidoz
Sarcoidosis Complicating with Bilateral Pneumothorax
Funda Cokun, Ahmet Ursava, Ezgi Demirden etinolu, Asl Grek Dilektal, Esra Uzaslan
doi: 10.5505/respircase.2012.14633  Sayfalar 55 - 58

11.
Pnmonektomi sonras gelien kontralateral pnmotoraks
Contralateral pneumothorax after pneumonectomy
Onur Akay, zgr Samanclar, Serpil Sevin, Ozan Usluer, eyda rs Kaya
doi: 10.5505/respircase.2012.98608  Sayfalar 59 - 61

12.
Kronik ksrk Nedeni Olarak Trakeal Divertikl
Chronic Cough Due to Tracheal Diverticulum
Glbahar Darlmaz Yce, Sevin Sarn Ulal
doi: 10.5505/respircase.2012.54264  Sayfalar 62 - 64

13.
Srad Bir Aspirasyon: Trakeo-zefajiyal Konuma Protezi
An Unusual Aspiration: Tracheo-esophageal Voice prosthesis
Ali Nihat Annakkaya, Ege Gle Balbay, Mete Erba, zcan Yldz
doi: 10.5505/respircase.2012.76486  Sayfalar 65 - 69

DERLEME
14.
Hipotermi gncel yaklam: Teoriden uygulamaya
Current Management of Hypothermia: From Theory to Application
Ersin Demirer, Christian Ghattas, Hossam Abdel Rahman, Elamin Elamin
doi: 10.5505/respircase.2012.36844  Sayfalar 70 - 79

YAZAR NDEKSI
15.
2012 Yl Birinci Cilt Yazar ndeksi
Author Index

Sayfa 80
Makale zeti | Tam Metin PDF

HAKEM NDEKSI
16.
Teekkr
Thanks

Sayfa 81
Makale zeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale