e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 12 (3)
Cilt: 12  Sayı: 3 - Ekim 2023
OLGU SUNUMU
1.
Kalbi Çepeçevre Saran Multipl Akciğer ve Mediastinal Kist Hidatik: Olgu Sunumu
Multiple Lung and Mediastinal Hydatid Cysts Covering the Heart: A Case Report
Nigar Alizade, Emrah Karcı, Aydın Şanlı, Dündar Özalp Karabay
doi: 10.5505/respircase.2023.59862  Sayfalar 81 - 84

2.
Ortopedik Cerrahide Diffüz Alveoler Kanama: Embolizmin Ötesini Düşünün - Olgu Sunumu
Diffuse Alveolar Hemorrhage in Orthopaedic Surgery: Think Beyond Embolism - A Case Report
Bushu Harna, Shivali Arya, Lalit Gupta
doi: 10.5505/respircase.2023.03360  Sayfalar 85 - 89

3.
Mediasten Tümörünü Taklit Eden Nadir Bir Durum: Gossipiboma
A Rare Condition Mimicking a Mediastinal Tumor: Gossypiboma
Osman Emre Ersin, Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoglu, Yener Yoruk
doi: 10.5505/respircase.2023.80217  Sayfalar 90 - 94

4.
Zor Entübasyonda Çift Lümenli Tüp Kullanımının Nadir Bir Komplikasyonu: Torasik Özofagus Perforasyonu
Rare Complication of Difficult Intubation Using a Double- lumen Tube: Thoracic Esophageal Perforation
Bahar Ağaoğlu Şanlı, Serkan Yazgan, Kenan Can Ceylan, Ahmet Ucvet, Tarık Öztürk
doi: 10.5505/respircase.2023.00377  Sayfalar 95 - 100

5.
Pulmoner Lenfanjiyoleyomiyomatozis: Nadir ve Diffüz Kistik Akciğer Hastalığı
Pulmonary Lymphangioleiomyomatosis: A Rare Diffuse Cystic Lung Disease
Tuğçe Çelen, Pınar Mutlu, Hasan Oğuz Kapıcıbaşı, Arzu Mirici
doi: 10.5505/respircase.2023.82542  Sayfalar 101 - 104

6.
Elektronik Sigaraya Bağlı Akut Eozinofilik Pnömoni: Olgu Sunumu
Acute Eosinophilic Pneumonia Associated with E-Cigarettes: A Case Report
Mehmet Emin Sezgin, Berna Duman, Mustafa Colak, Cengiz Özdemir, Levent Dalar
doi: 10.5505/respircase.2023.16023  Sayfalar 105 - 108

7.
Progresif Masif Fibrozis Zemininde Gelişen Akciğer Kanseri Olgusu
A Case of Lung Cancer Developing in the Background of Progressive Massive Fibrosis
Serhat Özgün, Nermin Zerman, Gülden Sarı, Adem Koyuncu, Ceprail Şimşek, Funda Demirag, Selma Uysal Ramadan
doi: 10.5505/respircase.2023.92160  Sayfalar 109 - 113

8.
Antrakozis Zemininde Gelişen Akciğer Kanserini Taklit Eden Endobronşiyal Tüberküloz Olgusu
A Case of Endobronchial Tuberculosis Mimicking Lung Cancer Developing on the Background of Anthracosis
Sümeyra Kaplan, Ceyda Anar, Muzaffer Onur Turan, Bunyamin Sertogullarindan
doi: 10.5505/respircase.2023.27676  Sayfalar 114 - 118

9.
Mediastinal Lenfadenomegalinin Nadir Bir Nedeni: Rosai-Dorfman-Destombes Hastalığı
A Rare Cause of Mediastinal Lymphadenomegaly: Rosai-Dorfman-Destombes Disease
Atilla Can, Hüseyin Yıldıran, Halil Şen, Güven Sadi Sunam, Pınar Karabağlı
doi: 10.5505/respircase.2023.78700  Sayfalar 119 - 122

10.
Acil Serviste Stridorun Nadir Bir Nedeni: Multipl Sistem Atrofi: Olgu Sunumu
A Rare Cause of Stridor in the Emergency Department: Multiple System Atrophy: A Case Report
Ecem Naz Ertürk, Eylem Sercan Özgür, Serhan Sevim, Yusuf Vayısoglu, Rabia Hande Avcı, Merve Fidan Aşık, Ali RızaFatih Büyükkutlu, İsmail Sert, Sibel Naycı
doi: 10.5505/respircase.2023.24471  Sayfalar 123 - 126

DERLEME
11.
COVID-19 Sitokin Fırtınası ve İmmün Hasar Mekanizmaları
COVID-19 Cytokine Storm and the Mechanisms of Immune Injury
Ali İnal, Dilaver Taş
doi: 10.5505/respircase.2023.98752  Sayfalar 127 - 134

YAZAR İNDEKSI
12.
Yazar İndeksi
Author Index

Sayfalar 135 - 136
Makale Özeti |Tam Metin PDF

HAKEM İNDEKSI
13.
Hakem İndeksi
Reviewer Index

Sayfa 137
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale