e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 4 (3)
Cilt: 4  Say: 3 - Ekim 2015

OLGU SUNUMU
1.
Endobroniyal Granler Hcreli Tmr
Endobronchial Granular Cell Tumor
Glbanu Horzum Ekinci, Sinem Gngr, Aye Ersev, Esen Akkaya, Osman Hacmerolu, Adnan Ylmaz
doi: 10.5505/respircase.2015.98704  Sayfalar 143 - 146

2.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Akcier Adenokarsinomunun Kolona Beklenmeyen Metastaz
INTERACTIVE CASE REPORT: Unexpected Colon metastasis of Lung Adenocarcinoma
Nalan Ogan, Smeyye Alparslan Bekir, Mehmet oban, Tevfik Kaplan, mr Ataolu, Meral Glhan
doi: 10.5505/respircase.2015.50479  Sayfalar 147 - 150

3.
D Vitamini ve Yorgunluk; Bir Tberkloz Olgusunda
Vitamin D and Fatigue; in a Case with Tuberculosis
Buket Mermit ilingir
doi: 10.5505/respircase.2015.63644  Sayfalar 151 - 155

4.
Su iei Pnmonisine Bal Solunum Yetmezlii Olgusu
A Case of Respiratory Failure due to Smallpox Pneumonia
Fatmanur elik Baaran, Nimet Aksel, Mine Gayaf, Aye zsz, Dursun Tatar
doi: 10.5505/respircase.2015.52386  Sayfalar 156 - 159

5.
ki Olgu Nedeniyle Lipoid Pnmoni
Lipoid Pneumonia for Two Cases
Songl zyurt, Mevlt Karata, Aziz Gm, Halit narka, Aye Ertrk, Servet Kayhan, nal ahin
doi: 10.5505/respircase.2015.93446  Sayfalar 160 - 164

6.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Yedi Olgu Nedeniyle Hipersensitivite Pnmonisi
INTERACTIVE CASE REPORT: Hypersensitivity Pneumonitis: Report of Seven Cases
Fatma Demirci sular, Ceyda Anar, Enver Yalnz, Zekiye Aydodu
doi: 10.5505/respircase.2015.58076  Sayfalar 165 - 170

7.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Psoriyazis Benzeri Deri Tutulumu Yapan Sarkoidoz Olgusu
INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Sarcoidosis with Psoriasis like Skin Involvement
Neslihan zelik, Ylmaz Blbl, Sava zsu, mit obanolu
doi: 10.5505/respircase.2015.19970  Sayfalar 171 - 174

8.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Churg-Strauss Sendromu
INTERACTIVE CASE REPORT: Churg-Strauss Syndrome
Nurhan Sarolu, Glen Demirpolat, Fuat Erel, Mehmet Kse, Bahar Yank
doi: 10.5505/respircase.2015.84856  Sayfalar 175 - 179

9.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Diffz ntersitisyel Akcier Hastal Tetkiki Srasnda Rastlantsal Saptanan Karsinoid Tmrlet Olgusu
INTERACTIVE CASE REPORT: Carcinoid Tumorlet that is Randomly Determined at the Examination of Diffuse Interstitial Lung Disease Case
Renginar Mutlucan, Ebru akr Edis, Osman Nuri Hatipolu, Yekta Altemur Karamustafaolu, Fazl Yank, Cemile Korucuolu
doi: 10.5505/respircase.2015.51422  Sayfalar 180 - 183

10.
Yabanc Cisim Aspirasyonu Hekimi Yanltr m? Erikinde Farkl Yabanc Cisim Aspirasyonu Olgusu
Does Foreign Body Aspiration Mislead the Doctor? Three Different Case Presentati-ons of Foreign Body Aspiration in Adults
Sinem Nedime Skc, Cengiz zdemir, Nihal Geni, Tayfun Elibol, Levent Dalar, Levent Karasulu
doi: 10.5505/respircase.2015.83792  Sayfalar 184 - 190

11.
Plevral Lipom: Olgu Sunumu
Pleural Lipoma: a Case Report
Cahit Kafadar, Ersin ztrk, Kemal Kara, Muzaffer Salam, Sleyman Tutar
doi: 10.5505/respircase.2015.69885  Sayfalar 191 - 194

12.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Olgular Eliinde Tedaviye Direnli Bronkospazmn Ayrt Edici Tansnda Mounier-Kuhn Sendromu
INTERACTIVE CASE REPORT: Mounier- Kuhn Syndrome Accompanied by Cases: A Distinguishing Diagnosis of Treatment Resistant Bronchospasm
Aye Baolu, Eylem Yldrm, Fsun Kalpaklolu, Yasemin Karadeniz Bilgili
doi: 10.5505/respircase.2015.43265  Sayfalar 195 - 199

13.
Scimitar Sendromu: Olgu Sunumu
Scimitar Syndrome: A Case Report
Emine Aksoy, Dilem Anl Tokyay, Fatma Tokgz Akyl, Aye rem Kl, Tlin Sevim
doi: 10.5505/respircase.2015.58070  Sayfalar 200 - 203

14.
Ayn Lobda Saptanan Multipl Primer Akcier Tmrleri
Multiple Primary Lung Carcinomas in the Same Lobe
Mustafa Akyl, Mustafa Vayvada, Elin Ersz, Ayim en, aatay Tezel
doi: 10.5505/respircase.2015.03371  Sayfalar 204 - 207

15.
Gs Cerrahlarnn ok Aina Olmadklar Bir Olgu: ocuk Hastada Knt Gs Travmasna Bal Bron Rptr
An Unusual Case for Thoracic Surgeons: Bronchial Rupture in a Child due to Blunt Chest Trauma
Serda Kanbur, Serdar Evman, Onursal Varlkl
doi: 10.5505/respircase.2015.29494  Sayfalar 208 - 211

16.
Ektopik Tiroid Nedeniyle Nropatik Srt Ars
Neuropathic Back Pain Caused by Ectopic Thyroid
Cansel Atinkaya Ozturk, Mustafa Vayvada, Murat Kavas, Volkan Baysungur, Irfan Yalnkaya
doi: 10.5505/respircase.2015.21939  Sayfalar 212 - 214

17.
Dev Servikal Lipom: Olgu Sunumu
Giant Cervical Lipoma: A Case Report
Muharrem akmak, Mehmet Nail Kandemir
doi: 10.5505/respircase.2015.49369  Sayfalar 215 - 219

EDITRE MEKTUP
18.
Spontan Kot Fraktr
Spontaneous Rib Fractur
Muharrem akmak, Mehmet Nail Kandemir
doi: 10.5505/respircase.2015.67699  Sayfalar 220 - 222

YAZAR NDEKSI
19.
2015 Yl Drdnc Cilt Yazar ndeksi
Author Index

Sayfalar E1 - E2
Makale zeti | Tam Metin PDF

HAKEM NDEKSI
20.
Reviewer Index

Sayfa E3
Makale zeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale