e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 5 (2)
Cilt: 5  Say: 2 - Haziran 2016

OLGU SUNUMU
1.
Endobroniyal Malign Melanomda Kullanlan Kriyoterapinin Nadir Bir Komplikasyonu: Kriyook
A Rare Complication of Cryotherapy Used in Endobronchial Malignant Melanoma: Cryoshock
Ayse Bahadir, Mediha Gonenc Ortakoylu, Isil Kibar, Sinem Iliaz, Mehmet Akif Ozgul, Erdogan Cetinkaya, Naciye Arda
doi: 10.5505/respircase.2016.52523  Sayfalar 77 - 80

2.
Dokuz Yl Sonra Akcier Metastaz: Feokromasitoma yksne Dikkat
Attention to Pheochromocytoma History: Lung Metastasis after Nine Years
Fatma Tokgz Akyl, Emine Aksoy, Akn ztrk, Ouz Akta, Tlin Sevim
doi: 10.5505/respircase.2016.48303  Sayfalar 81 - 84

3.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Seksen Bir Yanda Kist Hidatik likili Pulmoner Embolisi Olan Kadn Olgu
INTERACTIVE CASE REPORT: An 81 Year-Old Woman with Hydatid Cyst-Related Pulmonary Embolism
Tlay Kvan, Hseyin Lakadamyal, Hatice Lakadamyal
doi: 10.5505/respircase.2016.62207  Sayfalar 85 - 88

4.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Di Apsesine Sekonder Gelien Septik Pulmoner Emboli Olgusu
INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Septic Pulmonary Embolism Secondary to Tooth Abscess
Muzaffer Saraydn, Aydn Balc, Sevin Sarn Ulal, Ersin Gnay, Seil Demir, Mehmet nl
doi: 10.5505/respircase.2016.28247  Sayfalar 89 - 92

5.
Pulmoner Emboli ve mmn Trombositopeni Birliktelii; Nadir Bir Olgu
Coinciding of Pulmonary Embolism and Immune Thrombocytopenia; A Rare Case
Jlide eldir Emre, Tuba nalan, Nur Soyer, Sami Deniz, Mustafa Hikmet zhan
doi: 10.5505/respircase.2016.37790  Sayfalar 93 - 96

6.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Gen Erikin Dnemde Tan Konulan Yabanc Cisim Aspirasyon Olgusu
INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Foreign Body Aspiration Diagnosed in Early Adulthood
Mustafa rtk, Elif Tanrverdi O, Binnaz Zeynep Yldrm, Kenan Abbasl, Mehmet Akif zgl, Erdoan etinkaya
doi: 10.5505/respircase.2016.92063  Sayfalar 97 - 99

7.
Bronektazi Etyolojisinde Alfa 1 Antitripsin Eksiklii Dnlmeli midir?
Should Alpha-1 Antitrypsin Deficiency be Considered in the Etiology of Bronchiectasis?
Tlin Sevim, Fatma Tokgz Akyl, Emine Aksoy, Umut Kuver, Ouz Akta
doi: 10.5505/respircase.2016.30306  Sayfalar 100 - 103

8.
Tedavi Edici Bronkoalveolar Lavaj Uygulamas Yaplan Pulmoner Alveolar Proteinozis Olgusu
Therapeutic Application of Bronchoalveolar Lavage in a Case of Pulmonary Alveolar Proteinosis
Hamza Ogun, pek zmen, Elif Yldrm, Korkmaz Oru, Sinem Aca Altunbey, Aslhan Ak, Haluk Celalettin alr
doi: 10.5505/respircase.2016.99815  Sayfalar 104 - 107

9.
Endobroniyal Kitle ile Seyreden Sarkoidoz: ki Olgu Sunumu
Sarcoidosis Presenting as Endobronchial Mass: Report of Two Cases
Sinem Gngr, Nagihan Durmu Koak, Pnar Atagn Gney, Pakize Sucu, Sibel Boa
doi: 10.5505/respircase.2016.86158  Sayfalar 108 - 111

10.
laca Bal Akcier Hastal: ki Olgu Sunumu
Drug-Induced Lung Disease: Report of Two Cases
lim Irmak, Dilek Ernam, lk Aka Aktrk, Feyyaz Kabaday, Hasan zgen, Makbule zlem Akbay, Erhan Our, Ali Metin Grgner
doi: 10.5505/respircase.2016.32448  Sayfalar 112 - 116

11.
Dk Doz Amiodaron Kullanmna Bal Pulmoner Toksisite
Pulmonary Toxicity Due to Low-Dose Amiodarone Usage
Fatmanur elik Baaran, Canan Doan, Aye zsz
doi: 10.5505/respircase.2016.92400  Sayfalar 117 - 120

12.
Endobroniyal Tutulum ile Birlikte Rekrren Plazmositom Olgusu
A Case of Recurrent Plasmacytoma with Endobronchial Involvement
Hlya Deniz, zlem Eren Diken
doi: 10.5505/respircase.2016.38358  Sayfalar 121 - 124

13.
Toraks Travmasna Sekonder Herpes Zoster Olgusu
A Case of Herpes Zoster Associated with Thoracic Trauma
Murat Trk, Gazi Gktu Ceylan, Celal Bura Sezen
doi: 10.5505/respircase.2016.22590  Sayfalar 125 - 127

14.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Streptococcus constellatus'a Bal Torasik Ampiyem Olgusu
INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Thoracic Empyema due to Streptococcus constellatus
Efsun Gonca Uur Chousen, Sinem liaz, Sakine Ylmaz ztrk, Aye Bahadr, Mediha Gnen Ortakyl, Belma Akbaba Bac, Emel alar
doi: 10.5505/respircase.2016.39306  Sayfalar 128 - 131

15.
Sternal Kleft Olgusu
A Case of Sternal Cleft
Atalay ahin, Menduh Oru, Ahmet Erbey, Fatih Meterolu
doi: 10.5505/respircase.2016.43255  Sayfalar 132 - 134

16.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Ateli Silah Yaralanmas Sonras Sol Subklavian Arter Anevrizmas
INTERACTIVE CASE REPORT: Left Subclavian Artery Aneurysm after Gunshot Injury
Muharrem akmak, Atilla Durkan, Blent ztrk, Kerem Toprak, Frat Ayaz, Mehmet Nail Kandemir
doi: 10.5505/respircase.2016.08870  Sayfalar 135 - 138

17.
Cilt Biyopsisi ile Tans Konulan Malign Mezotelyoma Olgusu
Malignant Mesothelioma Diagnosed with Skin Biopsy
Blent ztrk, Muharrem akmak, Atilla Durkan, Serdar Onat, Refik lk
doi: 10.5505/respircase.2016.68725  Sayfalar 139 - 143

18.
Yava Byyen Bir Pulmoner Nodl: ntrapulmoner Soliter Fibrz Tmr
Slow Growing Pulmonary Nodule: Intrapulmonary Solitary Fibrous Tumor
Havva Ycel, Nilgn Ylmaz Demirci, Yurdanur Erdoan, Funda Demira, lk Ylmaz, Aydn Ylmaz, idem Biber
doi: 10.5505/respircase.2016.25633  Sayfalar 144 - 148

EDITRE MEKTUP
19.
Dispnenin Nadir bir Nedeni: Dev Vokal Polip
A Rare Cause of Dyspnea: A Giant Vocal Polyp
Kerem Kkolu, Irfan Kara, erife Seil Karabulut, Sedat al, mdat Yce
doi: 10.5505/respircase.2016.53315  Sayfalar 149 - 150
Makale zeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale