e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 9 (2)
Cilt: 9  Say: 2 - Haziran 2020

OLGU SUNUMU
1.
Yeni Corona Virs Hastal (COVD-19) Ar ARDS'ye Neden Oluyor: Bilgisayarl Tomografi Bulgular Serisi
The 2019 Novel Coronavirus Disease (COVID-19) causing Severe ARDS: Serial Computed Tomography Findings
Sol Jin, Jin-Young Lee, Jehun Kim
doi: 10.5505/respircase.2020.40316  Sayfalar 38 - 42

2.
Akupunktur Tedavisinin Hayat Tehdit Eden Komplikasyonu: Bilateral Pnmotoraks
A Life-threatening Complication of Acupuncture Theraphy: Bilateral Pneumothorax
Tayfun Kermenli, Cebrail Azar
doi: 10.5505/respircase.2020.98360  Sayfalar 43 - 46

3.
Fantom Tmr ile Akcierin Gerek Tmr: Bildirilmemi Bir Olgu
Phantom Tumor with Real Tumor of The Lung: An Unreported Case
Dilek Erdem, rem Karaman, Adem Dirican, evket zkaya
doi: 10.5505/respircase.2020.86570  Sayfalar 47 - 51

4.
Endobroniyal Tutulum Gsteren Diffz Byk B-Hcreli Lenfoma: Olgu Sunumu
Diffuse Large B-cell Lymphoma Exhibiting Endobronchial Involvement: A Case Report
brahim Gven oun, Driye ztrk, idem zdemir, ule ilekar, Filiz Yavaolu, Ersin Gnay
doi: 10.5505/respircase.2020.82435  Sayfalar 52 - 55

5.
Trakeal Yerleimli Atipik Karsinoid Tmr
Atypical Carcinoid Tumor Located in the Trachea
Emine Afin, Ayperi Ozturk
doi: 10.5505/respircase.2020.68542  Sayfalar 56 - 59

6.
Kardiyak Arrestle Seyreden ve Tenekteplaz Kullanlan Bir Masif Pulmoner Tromboemboli Olgusu
A Case of Massive Pulmonary Thromboembolism in Cardiac Arrest and Tenecteplase Use
Yasemin Ar Ylmaz, Meral Gulhan
doi: 10.5505/respircase.2020.01328  Sayfalar 60 - 65

7.
Kronik Bbrek Yetmezlikli Hastada Renal Transplantasyona mkan Salayan Pulmoner Tromboendarterektomi: Olgu Sunumu
Pulmonary Thromboendarterectomy Enabling Renal Transplantation in Patient of Chronic Kidney Disease: A Case Report
Halil brahim Yakar, Asiye Kanbay
doi: 10.5505/respircase.2020.81489  Sayfalar 66 - 69

8.
Warfarin Tedavisine Bal Eritema Nodosum Gelien Pulmoner Tromboemboli Olgusu
Erythema Nodosum Due to Warfarin Treatment in Pulmonary Thromboembolism: A Case Report
Derya Yenibertiz, Berna Aknc zyrek, Yurdanur Erdoan
doi: 10.5505/respircase.2020.13540  Sayfalar 70 - 73

9.
Meme Karsinom Metastazn Taklit Eden Nodler Pulmoner Amiloidoz
Nodular Pulmonary Amyloidosis Mimicking Breast Carcinoma Metastasis
Ezgi imen elik, Serkan Yazgan, Soner Grsoy, Ahmet Ucvet, Zekiye Aydodu
doi: 10.5505/respircase.2020.46547  Sayfalar 74 - 78

10.
diyopatik Pulononer Fibrozisli Bir Hastada Pirfenidon Altnda Gelien Fotodermatit: Bir Ultraviyole Hatrlama Reaksiyonu
Photodermatitis Following the Use of Pirfenidone in a Patient with Idiopathic Pulmonary Fibrosis: an Ultraviolet Recall Reaction
Ayse Baccioglu, Ayse Fsun Kalpaklioglu, Tuba Devrim
doi: 10.5505/respircase.2020.99267  Sayfalar 79 - 82

11.
Efor Dispnesinin ok Nadir Bir Nedeni: Bron Atrezisi
An Extremely Rare Cause of Dyspnea on Exertion: Bronchial Atresia
Fatma Tokgoz Akyil, Ahmet Topbas, Mustafa Akyl
doi: 10.5505/respircase.2020.04796  Sayfalar 83 - 86

12.
Parsiyel Pulmoner Venz Dn Anomalisinin Tesadfi Tans: Olgu Sunumu
Incidental Diagnosis of Partial Anomalous Pulmonary Venous Return: A Case Report
Ahmet Emre Hatr, Bra zyalva, Sevgi Pekcan, Necdet Poyraz
doi: 10.5505/respircase.2020.62687  Sayfalar 87 - 90

13.
Negatif Basnl Akcier demi ve nvazif Mekanik Ventilasyonda APRV Modu: Olgu Sunumu
Negative Pressure Pulmonary Edema and APRV Mode in Invasive Mechanical Ventilation: A Case Report
Esra Aktiz Bak, Zeki Korhan, Mustafa Bak, Osman Uzundere, Cem Kvlcm Kaar, Abdulkadir Yekta
doi: 10.5505/respircase.2020.04557  Sayfalar 91 - 95

EDITRE MEKTUP
14.
Non-klasik Meigs' Benzeri Sendrom
Non-classic Meigs-Like Syndrome
Fatma Tokgoz Akyil, Mustafa Akyl
doi: 10.5505/respircase.2020.78300  Sayfalar 96 - 98
Makale zeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale