e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 9 (3)
Cilt: 9  Say: 3 - Ekim 2020

OLGU SUNUMU
1.
COVID-19 Pnmonisinde Youn Bakm nitesi ncesinde Favipiravir'in Etkinlii
Effectiveness of Favipiravir prior to Admission to the Intensive Care Unit in COVID-19 Pneumonia
nder ztrk, Volkan Balan, Onur Kaya, Esra Nurlu Temel, Onur nal, Veysel Atilla Ayyldz, Mmtaz Cem irin, Fevzye Burcu irin, Gul Ruhsar Yilmaz, Fusun Zeynep Akcam, Mnire akr, Ahmet Akkaya
doi: 10.5505/respircase.2020.09216  Sayfalar 99 - 103

2.
Kimura Hastal: Lenfomay Taklit Eden Servikal, Supraklavikular ve Mediastinal Lenfadenopati
Kimura Disease: Cervical, Supraclavicular and Mediastinal Lymphadenopathy Mimicking Lymphoma
Cenk Balta, Mustafa Kuzucuolu, Eren Altun
doi: 10.5505/respircase.2020.31932  Sayfalar 104 - 107

3.
Dkm Dumanna ve Uucu Organik Bileiklere Maruz Kalm ile likili Olabilecek Pulmoner Kapiller Hemanjiomatozis Olgusu
A Case of Pulmonary Capillary Hemangiomatosis in a Worker with Exposure to Foundry Dust and VOCs
Ayse Coskun Beyan, Arif Cimrin, Duygu Grel
doi: 10.5505/respircase.2020.70894  Sayfalar 108 - 111

4.
Acinetobacter Pnmonisi likili Septik Pulmoner Emboli
Septic Pulmonary Embolism Associated with Acinetobacter Pneumonia
Emine Afin
doi: 10.5505/respircase.2020.18199  Sayfalar 112 - 116

5.
Acil Serviste Point of Care Ultrasound ile Pulmoner Kist Kidatik Tans: Olgu Sunumu
Diagnosis of Pulmonary Hydatid Cyst with Point of Care Ultrasound in an Emergency Department: A Case Report
Nalan Kozaci, Mustafa Avc
doi: 10.5505/respircase.2020.37132  Sayfalar 117 - 121

6.
naat Demiri ile Torakoabdominal Yaralanma: Olgu Sunumu
Thoracoabdominal Rebar Injury: A Case Report
Tolga Semerkant
doi: 10.5505/respircase.2020.32154  Sayfalar 122 - 124

7.
Sleeve Lobektomi ile Tedavi Edilen Nadir Bir Pulmoner Fibrosarkom Olgusu
A Rare Case of Pulmonary Fibrosarcoma Treated by Sleeve Lobectomy
Demet Turan, Mehmet Akif Ozgul, Levent Cansever, Mehmet Ali Bedirhan
doi: 10.5505/respircase.2020.04127  Sayfalar 125 - 128

8.
Kostada Soliter Langerhans Hcreli Histiositozis
Solitary Langerhans Cell Histiocytosis of the Rib
Demet Yaldz, Mehmet Sadk Yaldz, Peyker Temiz, Cihan Gktan
doi: 10.5505/respircase.2020.79058  Sayfalar 129 - 131

9.
Timik Kistin Elik Ettii Trakeobronkopati Osteokondroplastika Olgusunda Cerrahi Tedavi
Surgical Treatment of a Case of Tracheobronchopathia Osteochondroplastica with a Thymic Cyst
Kenan Can Ceylan, Hseyin Mestan, eyda rs Kaya
doi: 10.5505/respircase.2020.47568  Sayfalar 132 - 135

10.
Marfan Sendromu: Olgu Sunumu
Marfan Syndrome: A Case Report
Mediha Gnen Ortakyl, Tue zen, Belma Akbaba Bac, Esma Seda Akaln Karaca
doi: 10.5505/respircase.2020.88609  Sayfalar 136 - 142

11.
Yazar ndeksi
Author Index

Sayfalar 143 - 144
Makale zeti | Tam Metin PDF

12.
Hakem ndeksi
Reviewer Index

Sayfa 145
Makale zeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale