e-ISSN 2147-2475
Cilt : 11 Sayı : 2 Yıl : 2023

Hızlı Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 11 (2)
Cilt: 11  Sayı: 2 - Haziran 2022
EDITÖR'DEN
1.
Respiratory Case Reports Dergisinde 10. Yılı Tamamlarken…
Completing the 10th Year in Respiratory Case Reports
Zafer Kartaloğlu, Oğuzhan Okutan
Sayfalar I - III

OLGU SUNUMU
2.
Lenfadenopatili Periferik Akciğer Nodülünün Tanısında Endobronşiyal Ultrason ile Robotik Yardımlı Bronkoskopi: Olgu Sunumu
Robotic-assisted Bronchoscopy with Endobronchial Ultrasound for the Diagnosis a of Peripheral Lung Nodule with Lymphadenopathy: A Case Report
Sai Priyanka Pulipaka, Katherine Walsh, Alejandra Yu Lee-Mateus, Daniel Hernandez, Rocio Castillo-Larios, David Abia-Trujillo, Sebastian Fernandez-Bussy
doi: 10.5505/respircase.2022.70437  Sayfalar 55 - 58

3.
Sarkoidoz ve Silikozis Birlikteliği: Olgu Serisi
Coexistence of Sarcoidosis and Silicosis: Case Series
Melike Yüksel Yavuz, Yucel Demiral
doi: 10.5505/respircase.2022.36002  Sayfalar 59 - 64

4.
Bir Mahkumda Hemoptizi Nedeni Olarak Munchausen Sendromu
Munchausen's Syndrome as a Cause of Hemoptysis in a Prisoner
Hulya Dirol, Fatma Deniz, Yaşar Gülnur Güdül
doi: 10.5505/respircase.2022.73383  Sayfalar 65 - 68

5.
Solunum Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Negatif Basınçlı Pulmoner Ödem
A Rare Cause of Respiratory Failure: Negative Pressure Pulmonary Edema
Başak Sayınalp, Oğuz Abdullah Uyaroğlu
doi: 10.5505/respircase.2022.56823  Sayfalar 69 - 72

6.
Sevofluran ile İndüklenen Diffüz Alveolar Hemoraji
Diffuse Alveolar Hemorrhage Induced by Sevoflurane
Birsen Pınar Yıldız, Didem Görgün Hattatoğlu, Fulya Omak Kaya
doi: 10.5505/respircase.2022.37084  Sayfalar 73 - 76

7.
Splenik Tüberkülozun Eşlik Ettiği Tüberküloz Lenfadenit ve Tüberküloz Plörezi: Bir Olgu Sunumu
A Case Report of Tuberculous Lymphadenitis and Tuberculous Pleural Effusion Accompanied by Splenic Tuberculosis
Gamze Kayasuyu, Ceyda Anar, Süheyla Uygur, Betül Doğan, Muzaffer Onur Turan, Bunyamin Sertogullarindan, Ebru Cakir
doi: 10.5505/respircase.2022.55822  Sayfalar 77 - 82

8.
Akciğer Apsesi ile Takip Edilen Hastada İkincil Beyin Apsesi
Secondary Brain Abscess in a Patient Followed Up with Lung Abscess
Özlem Ataoğlu, Pınar Yıldız Gülhan, Mehmet Fatih Elverişli, Ege Güleç Balbay
doi: 10.5505/respircase.2022.63496  Sayfalar 83 - 87

9.
Primer Plevral Sinovyal Sarkom Olgusu
A Case of Primary Pleural Synovial Sarcoma
Kadir Canoğlu, İsmail Yılmaz, Tayfun Calışkan, Ömer Ayten, Oğuzhan Okutan, Zafer Kartaloğlu, Neslihan Kaya Terzi
doi: 10.5505/respircase.2022.85579  Sayfalar 88 - 92

10.
Dispne ve Disfajinin Nadir Bir Nedeni Olarak Kommerell Divertikülü
Kommerell Diverticulum: A Rare Cause of Dyspnea and Dysphagia
Refika Hural, Gülsüm Bingol, Enis Öztürk, Ebru Serin, Seda Tural Onur, Emir Özgür Barış Ökçün
doi: 10.5505/respircase.2022.17362  Sayfalar 93 - 97

11.
İnsidental Tespit Edilen Aberran Sağ Subklavyen Arter: Olgu Sunumu
Incidentally Detected Aberrant Right Subclavian Artery: A Case Report
Mehmet Ağar, Semih Koçyiğit
doi: 10.5505/respircase.2022.63325  Sayfalar 98 - 101

12.
AIDS, PCP ve Tüberküloz Tanıları Alan COVİD-19 Şüpheli bir Olgu
A Case of Suspected COVID-19 Identified with AIDS, PCP and Tuberculosis
Zeynep Tilbe Saymaz, Şeref Özkara
doi: 10.5505/respircase.2022.67984  Sayfalar 102 - 106

13.
Epileptik Nöbetle Başvuran Genç Kadın COVID-19 Hastası
Young Female COVID-19 Patient Presenting with Epileptic Seizure
Sümeyye Kement, Kader Topçu, Cem Arda Yacan, Seda Berke, Nilgün Cengiz, Oğuz Uzun
doi: 10.5505/respircase.2022.83702  Sayfalar 107 - 111

14.
Atipik Post-COVID Sekeli: Bronşektazi
Atypical Post-COVID Sequel: Bronchiectasis
Emine Afşin
doi: 10.5505/respircase.2022.32704  Sayfalar 112 - 115

LookUs & Online Makale